👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2014-11-10 12:36 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att få lära dig att lösa matematiska problem tillsammans med andra.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik, samt värdera valda strategier och metoder,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

 • Jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0 - 100.
 • Addition och subtraktion inom talområdet 0 - 100.
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång ( t ex 19 + 7 = 26)
 • Begreppen: term, summa, differens, omkrets
 • Förstå sambandet mellan addition och multiplikation.
 • Multiplikationstabellerna: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10
 • Bråk 1/2, 1/3 och 1/4
 • Mönster och talföljder 1-100
 • Avbilda enkla tredimensionella figurer.
 • Beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska figurer.
 • Se symmetri i vardagen, konsten och naturen. 
 • Hela analoga klockan.
 • Uppskatta tid
 • Uppskatta och jämföra centimeter
 • Uppskatta och jämföra med gram
 • Uppskatta och jämföra med deciliter
 • Göra avprickningstabell och utifrån den göra ett stapeldiagram.
 • Lösa enkla problem.

 

 Undervisning

 • Vi kommer att ha diskussioner i hela klassen och i mindre grupper.
 • Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp.
 • Vi gör egna problemlösningar.
 • Appar på iPad - t ex.  Tiokompisar, Math to the rescue, King of Math
 • Dator/iPad - http://nomp.se
 • Bingo
 • Lycko
 • Mattepussel (addition, subtraktion, geometri)
 • Problemlösning med bland annat Ledtrådsmatte.

 

 Bedömning

Vi använder Skolverkets bedömningsstöd för matematik.

Diagnoser i de fyra räknesätten.

Vi bedömer din förmåga att lösa problem samt föra och följa matematiska resonemang.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Taluppfattning (skriftligt) HT åk 2

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden
Alla nivåer
Tals värde
Lägre nivå, mellannivå
Tallinje
Lägre nivå, mellannivå
Tallinje: Addition 1
Högre nivå
Tallinje: Addition 2
Högre nivå
Talföljd
Högre nivå
Dela upp tal
Lägre nivå, mellannivå
Storleksordna tal
Lägre nivå, mellannivå
Beräkna: Addition
Lägre nivå, mellannivå
Beräkna: Subtraktion
Lägre nivå, mellannivå
Likhetstecknet: Addition
Alla nivåer
Likhetstecknet: Subtraktion
Högre nivå
Likhetstecknet: Multiplikation
Högre nivå
Problemlösning 1
Mellannivå, högre nivå
Problemlösning 2
Högre nivå
Beräkna: Olika uttrycksformer
Högre nivå