Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1 meter trä

Skapad 2014-11-12 15:40 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Vi jobbar med 1 meter furubräda som du som elev får bygga någonting av. Det kan t.ex. bli en låda, hylla eller skåp. Du bestämmer!
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Om du fick en meter trä, vad skulle du göra då?

Du kommer att arbeta med sammansättning och kanske hur man sätter dit gångjärn.

Du kommer också att jobba med hur man kan ytbehandla(ex.måla eller lacka) på olika sätt .

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 • du formger ditt föremål utifrån instruktioner som du får från läraren
 • i ditt färdiga arbete måste det finnas minst en sammansättning
 • du lär dig använda de verktyg och redskap som behövs för att genomföra arbetet
 • du utvärderar ditt arbete med text och bild

Undervisningen

 • Presentation i grupp där vi tillsammans tittar på ett bilspel och diskuterar vad man kan göra och hur det kan se ut.
 • Genomgång i grupp hur man gör en enkel ritning
 • Göra en egen ritning med mått
 • Föra över måtten på träbit och såga med lämplig såg
 • Sammanfoga dina träbitar med lim och skruv
 • För dem som har ett lock eller en dörr ska gångjärn skruvas fast
 • Ytbehandla (ex.måla eller lacka) ditt föremål
 • Skriva om ditt arbete samt lägga in en bild med hjälp av dator
 • Ställa ut ditt arbete på skolan för att delge andra elever vad du har gjort innan du får ta hem det.
 • Muntliga instruktioner i alla moment

Detta betyder för dig

 • du har egna idéer och kan göra din egen skiss 
 • du kan på ett säkert sätt hantera de verktyg och redskap som vi gått igenom
 • du ser till att ditt arbete går framåt
 • du skriver i din utvärdering vad du har arbetat med, hur arbetet har gått och varför

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Ormkärrskolans slöjdmatris

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Jag har idéer men får hjälp med att rita/planera och förklara vad jag ska göra
Jag har några egna idéer och behöver hjälp med att göra mina skisser/ritningar
Jag har egna idéer och försöker göra skisser/ritningar med mått innan jag får hjälp.
Jag har många egna idéer och gör skisser/ritningar med mått.
Jag har många egna och utvecklade idéer. Jag gör egna skisser/ritningar med mått.
Jag arbetar utifrån tydliga muntliga instruktioner
Jag arbetar utifrån en muntlig instruktion
Jag arbetar utifrån en muntlig eller en enkel skriftlig instruktion med tydliga bilder
Jag arbetar utifrån en enkel skriftlig instruktion med bilder och behöver ibland stöd för att förstå
Jag arbetar utifrån en skriftlig instruktion med bilder
Jag får hjälp att välja rätt verktyg
Jag kan ibland välja rätt verktyg
Jag försöker hitta rätt verktyg själv
Jag använder i stort sett alltid rätt verktyg till alla slöjdmoment
Jag använder rätt verktyg i alla slöjdmoment

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Läraren får tala om varje moment jag ska göra
Jag kan ibland göra vissa moment själv.
Jag provar själv innan jag ber om hjälp.
Jag vet i stort sett alltid hur jag ska göra.
Jag vet och väljer själv hur jag ska göra mitt arbete.
Jag förstår aldrig varför jag gör olika moment och har svårt att motivera mina val i slöjden.
Jag förstår ibland varför jag gör olika moment i slöjden och kan till viss del motivera mina val.
Jag förstår ibland varför jag gör olika moment i slöjden och kan ibland motivera mina val.
Jag vet för det mesta varför jag gör olika moment och kan oftast motivera mina val i slöjden.
Jag vet varför jag gör olika moment och kan motivera mina val både muntligt och skriftligt.
Jag har svårt att komma ihåg vad jag ska göra från en lektion till nästa.
Jag behöver ibland hjälp med att komma igång på lektionen.
Jag behöver starthjälp på lektionen men jobbar sen på självständigt.
Jag vet för det mesta vad jag ska göra från en lektion till nästa.
Jag vet vad jag ska göra på lektionen, startar själv och jobbar självständigt.
Jag hushåller aldrig med material.
Jag tänker ibland på att hushålla och att återanvända material.
Jag tänker oftast på att hushålla och att återanvända material.
Jag tänker för det mesta på att hushålla och återanvända material.
Jag hushåller alltid med material och återanvänder så mycket det går.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Jag får alltid hjälp att skriva mina utvärderingar.
Jag behöver ibland hjälp att skriva mina utvärderingar. De innehåller få ord och korta meningar.
Jag behöver hjälp att komma igång med mina utvärderingar, men arbetar sedan på självständigt.
Jag kan för det mesta tala om hur arbetet gått och varför samt skriver i stort sett mina utvärderingar själv.
Jag skriver självständigt mina utvärderingar och kan tala om hur arbetet gått och varför.
Jag får alltid hjälp med att hitta rätt namn på verktyg, redskap, tekniker och material.
Jag kan några få namn på verktyg, redskap, tekniker och material.
Jag kan namnen på flera olika verktyg, redskap, tekniker och material i båda slöjdarterna.
Jag kan för det mesta använda rätt ord för verktyg, redskap, tekniker och material när jag pratar och skriver om mitt arbete.
Jag använder alltid rätt ord och är säker på verktyg, redskap, tekniker och material när jag pratar och skriver om mitt arbete.
Jag gör som jag vill och tänker inte på resultatet.
Jag behöver påminnas om att mina val påverkar resultatet.
Jag förstår ibland att mina val påverkar resultatet.
Jag förstår för det mesta att mina val påverkar resultatet.
Jag förstår att mina val påverkar resultatet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Jag är med på lektionen men deltar inte i diskussioner.
Jag är med på lektionerna och deltar ibland i diskussioner.
Jag deltar med litet engagemang i diskussioner och bidrar ibland med egna åsikter.
Jag deltar i diskussioner och bidrar med egna åsikter.
Jag deltar med stort engagemang i lektioner och diskussioner samt bidrar med många olika åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: