Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat, vegetation och världens platser

Skapad 2014-11-12 16:29 i Laröds skola Helsingborg
Arbetsområde som behandlar världsdelarnas läge, viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. Även vegetationszoner och klimat samt klimatets betydelse för männikors levnadsvillkor kommer att behandlas.
Grundskola 7 – 9 Geografi
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om världens klimatzoner och vegetationsområden. Du kommer också att få lära dig världens geografi, världsdelar, hav, länder, berg, floder, sjöar, städer och bergskedjor.

Innehåll

Mål och syfte

Under arbetsområdet ska du få arbeta med våra världsdelar, var de ligger och de viktigaste geografiska platserna. Du kommer också att få lära dig om de olika klimat- och vegetationszonerna, om haven och om hur klimatet påverkar människors livsvillkor i världen.

Du kommer att utveckla:
- din förmåga att resonera om samband mellan geografiskt läge, klimat och vegetation, men också
- din förmåga att resonera om sambandet mellan klimatet och människors liv och verksamheter.
- dina kunskaper om de viktigaste geografiska platserna på de olika världsdelarna - världsdelar, världshav, länder, bergskedjor, floder, sjöar och städer.

Undervisning

Du kommer att få arbeta med skolatlasen och läroboken som bas.

Du kommer att få visa att du har kunskaper om hur väder, klimat och vegetation hänger ihop och vilken betydelse klimatet har för vegetationen. Du ska veta var de olika klimatzonerna finns och vilka vegetationstyper som finns där - och varför de finns där. Du kommer också att få träna på geografiska platser i världen.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:
- din förmåga att resonera kring hur människor påverkas av klimatet
- dina kunskaper om världsdelarna och de geografiska platserna kommer också att bedömas.
- dina kunskaper om sambandet mellan väder, klimat och vegetation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Världen, vegetationen och klimatet

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Faktakunskaper
Du har ännu inte kunskaper om klimat, vegetationszoner, och kan ännu inte resonera om vad som påverkar dem, och hur det påverkar människors verksamhet.
Du har baskunskaper om klimat och vegetationszoner, och resonerar på ett enkelt sätt om vad som påverkar dem, och hur de påverkar människors verksamhet.
Du har goda kunskaper om klimat och vegetationszoner, och resonerar på ett utvecklat sätt om vad som påverkar dem, och hur de påverkar människors verksamhet.
Du har mycket goda kunskaper klimat och vegetationszoner, och resonerar på ett välutvecklat sätt om vad som påverkar dem, och hur de påverkar människors verksamhet.
Begreppsanvändning
Du kan ännu inte använda geografiska begrepp när du resonerar om samband mellan klimat, vegetation och människors verksamhet.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt när du resonerar om samband mellan klimat, vegetation och människors verksamhet.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt när du resonerar om samband mellan klimat, vegetation och människors verksamhet.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt när du resonerar om samband mellan klimat, vegetation och människors verksamhet.
Kartor och teorier
Du kan ännu inte använda kartor för att undersöka och beskriva omvärlden.
Du använder kartor på ett ganska bra sätt när du undersöker och beskriver omvärlden.
Du använder kartor på ett bra sätt när du undersöker och beskriver omvärlden.
Du använder kartor på ett mycket bra sätt när du undersöker och beskriver omvärlden.
Geografiskt läge
Du har inte tillräckliga kunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför ännu inte var platser ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett enkelt sätt var platser ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett utvecklat sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett välutvecklat sätt var saker ligger och hur stora de är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: