👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Continents

Skapad 2014-11-13 07:58 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Engelska

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Ni ska efter kort information om de olika kontinenterna välja en kontinent att fördjupa er i. Ni söker fakta på nätet och bearbetar sedan den. Gör en presentation med stödord utifrån din bearbetade text. Arbetet görs i par.

Undervisning

Vi pratar om olika sätt att inleda och avsluta presentationen. Ni arbetar självständigt och får hjälp under lektioner. Mer information finns i Google Classroom.

Bedömning

Jag bedömer din muntliga presentation. För kriterier se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9

Matriser

En
Continents

Muntlig framställning

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och omfång
Du har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll eller du har så pass lite information att din presentation blir intetsägande.
Du förmedlar ett innehåll som är tillräckligt, men inte djupgående.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Det du säger är till viss del sammanhängande och varierat.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och talar utförligt. Du varierar ditt språk (meningsbyggnad och ordval) och talar sammanhängande.
Korrekthet
Du gör många grammatiska fel som stör kommunikationen och som gör din framställning svår att förstå.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar, trots en del språkliga fel.
Du formulerar dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt lite anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttal
Presentationen skulle vara svår att förstå för en engelskspråkig. Detta pga uttal och/eller att eleven uttrycker sig till viss del på svenska.
Uttalet är bra nog så att redovisningen går att förstå och eleven försöker ha engelsk språkmelodi.
Eleven har engelsk språkmelodi som gör redovisningen tydlig.
Eleven har god engelsk språkmelodi och redovisningen är mycket tydlig.