Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energiformer och energikällor

Skapad 2014-11-13 15:21 i Landvetterskolan Härryda
Under v.46-48 kommer ni få lära er mer om energiformer, energiomvandlingar och energikällor.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ämne: Fysik

Årskurs: 9

Arbetsområde: Energiformer och energikällor

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om.

Under v.34-37 ska du få lära dig mer om energiformer, energiomvandlingar och energikällor.

Begrepp kopplade till området

Energiformer

 • Värmeenergi
 • Strålningsenergi
 • Rörelseenergi
 • Kärnenergi
 • Lägesenergi
 • Elektrisk energi
 • Kemisk energi

Energikällor

 • Solenergi
 • Vindkraft
 • Vattenkraft
 • Kärnkraft
 • Fossila bränslen
 • Biobränslen
 • Jordvärme
 • Bergvärme

 Övriga begrepp

 • Förnyelsebara energikällor
 • Icke förnyelsebara energikällor
 • Hållbar utveckling
 • Verkningsgrad
 • Arbete 
 • Effekt
 • Energikvalitet
 • Generator
 • Turbin
 • Fotosyntes (rep)
 • Cellandning (rep)
 • Förbränning (rep)
 • Växthuseffekt (rep)

 

Det här ska du lära dig.

Grundläggande kunskapskrav:

 • Känna till ”energiprincipen”, och hur den påverkar det dagliga livet
 • Känna till våra vanligaste energikällor samt känna till för- och nackdelar för samhälle och miljö
 • Känna till att energi kan förekomma i olika former och hur dessa kan omvandlas
 • Kunna diskutera kring resursanvändning i privatliv och samhälle
 • Ge en enkel förklaring av energins väg från kraftverk till hushåll eller industri
 • Känna till vad arbete och effekt är

Utöver detta skall du sträva mot att:

 • Utveckla en större förståelse för begreppet energikvalitet och verkningsgrad
 • Utveckla medvetenhet om energisparande åtgärder
 • Kunna förklara på ett djupare plan de fysikaliska principerna bakom våra vanligaste energikällor
 • Utveckla en djupare förståelse för hur kunskaper i fysik har påverkat vår vardag samt på att djupare plan kunna diskutera kring miljö, säkerhet och resursanvändning
 • Veta vad effekt innebär och kunna räkna på effekt hos mekanisk och elektrisk energi 

Det som kommer att bedömas under detta arbetsområde är din förmåga att förklara och använda begrepp kopplat till energi. Förmågan att resonera och ta ställning till frågor som rör energi kommer och att bedömas.

Du visar dina kunskaper muntligt genom diskussioner och frågor under v.34-37

 

 

 

 

v.38 20 september Skriftlig prov

Så här kommer vi att arbeta.

Genomgångar

Demonstrationer

Laborationer/undersökningar

Diskussioner

Enskilt arbete och arbete i grupp

 

Arbetsmaterial

Titano Fysik s.150-172, s.182-188

Information om generator och presentationer finns här under mappen Energikällor

 

Information om olika energikällor och kraftverk finns här

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/

Kolets kretslopp (om du behöver repetera det)

https://www.youtube.com/watch?v=Slzn30py69Q

Filmer på sli.se

 • Naturresurser: Energikällor, V4595, 15 minuter
 • Vi lär oss om: Energi, V4790, 13 minuter
 • Kärnenergi V4579 
 • Kärnenergi - räddning eller undergång V4650

 Använd gärna andra texter och film på nätet för att lära dig mer, men tänk alltid på att vara källkritisk 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik - Energi

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Fysikaliska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om energi och visar det genom att förklara och och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: