Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mon enfance ht 14

Skapad 2014-11-16 10:38 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Tu étais comment quand tu avais 4-5 ans? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce que tu avais comme jouets?

Innehåll

Mål

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att tala eller skriva. 

 

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Arbetets innehåll

 • Du ska lära dig använda tempus för förfluten tid (imparfait) för att beskriva hur något var.
 • Du ska kunna berätta i tal eller skrift om hur det var när du var liten.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med Français Formidable 4:

 • Vi repeterar passé composé av både regelbundna och oregelbundna verb
 • Vi går först igenom när man använder imparfait och hur man bildar imparfait av ett verb. Vitrine B (TB sid 12-13 och ÖB sid 19-23)
 • Vi läser en text där ett barn pratar med sin morfar om dennes barndom (kap 3 TB sid 14-15 och ÖB sid 24-29)
 • Vi läser några andra texter med imparfait och gör några hörövningar
 • Vi arbetar med läs- och hörförståelse
 • Vi pratar också om användningen av passé composé och imparfait på franska.

Vi arbetar med detta tema v. 42-48.
Arbetet ska redovisas med något skriftligt läxförhör och med att du spelar in ett samtal med en kompis om er barndom (när ni var 4-5 år). 

 Samtalet:

 1. Gör en mindmap (endast ord!), där du brainstormar kring vad du brukade göra, tyckte om att göra etc. under din barndom (se även ÖB p 27). 
 2. Repetera och lär in frågeorden.
 3. Använd din mindmap när du genomför samtalet med en kompis. 

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift med hjälp av matrisen nedan

Reflektion

 • Hur tycker du att du lyckades med detta arbetsområde?
 • Kan du med egna ord förklara hur man uttrycker sig i imparfait?
 • Vad var svårt/lätt?

Matriser

M2
Matris - mon enfance

Samtala

Kommunikation uttal, flyt
Du deltar i samtalet om din barndom. Ditt uttal är begripligt. Du tvekar ganska ofta när du ska ställa en fråga eller när du svarar.
Du medverkar i samtalet om din barndom. Ditt uttal är relativt tydligt. Du använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Du medverkar och bidrar aktivt i samtalet om din barndom. Du har ett tydligt uttal och ett visst flyt i språket. Du använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva / motivera / förklara.
Språkliga strategier
Du väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t ex. kroppsspråk, bekräftande fraser och uttryck.
Du väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t. ex. frågor och annat ordval.
Du väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t ex. omformuleringar.
Språk ordförråd, idiomatiska uttryck, grammatik
Du uttrycker dig med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Du försöker använda imperfekt för att prata om det som hände när du var liten. Formella fel förekommer, men förstör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med ett enkelt språk. Du visar på en viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. Du använder oftast imperfekt för att prata om det som hände när du var liten. En del formella fel förekommer som kan störa men förstör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med ett enkelt men tydligt språk. Du visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Du behärskar användningen av imperfekt för att prata om det som hände när du var liten. Få formella fel.

Höra

Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.

Läsa

Läsförståelse
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: