Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2014-11-16 18:16 i Smedby skola Hedemora
Du ska under några lektioner få lära dig grunderna och få möjligheter att fördjupa dina kunskaper i orientering. Du kommer att få lära dig hur olika kartor är uppbyggda och olika karttecken, så att du, med trygghet, kan följa en karta i känd mark.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Följande planering gäller för området orientering i ämnet idrott och hälsa.

Innehåll

Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

 

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

 

Centralt innehåll

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg.

Kartors uppbyggnad och symboler.

 

Kunskapskrav

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss/ relativt god/ god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss/relativt god/god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

 

Lektioner

Lektionerna in om området kommer att bestå av både teoretiska och praktiska delar. 

I den teoretiska delen lär vi oss om hur kartor är uppbyggda med färger och tecken. Vi försöker också genom kartorna dra slutsatser vilka vägval som kan vara mest gynnande vid orientering. 

I de praktiska delarna övar vi bl.a. på att ta ut riktningar med kompass och passa kartan. Eleverna får också prova olika former av orientering såsom stjärnorientering och linjeorientering i kända miljöer.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån följande:

- Orientera efter kartor i den närliggande miljön

- Kunskaper om kartors uppbyggnad med tecken och färger

- Hur du passar kartan och förklarar olika vägvalsbedömningar.

 

Matriser

Idh
Orientering (5-6)

Orientering

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orientering
Orientera efter slinga på och i ansluting till skolgården.
Du kan orientera efter en slinga på skolgården där du gör några felval och med viss hanledning.
Du kan orientara efter en slinga på skolgården där du gör något felval och utan handledning.
Du kan orientera efter en slinga på skolgården där du inte gör något felval och utan handledning.
Kartecken
Känna till karttecken och färger på kartor.
Du känner till några vanliga karttecken såsom byggnader, vägar och vatten.
Du känner till flera karttecken och färger på orienteringskartan.
Du vet vad många karttecken och färger betyder på en orienteringskarta.
Passa kartan med hjälp av verkligheten
Känna till hur du passar en karta.
Du kan passa kartan efter verkligheten med viss handledning.
Du kan passa in kartan på egen hand på flera ställen efter en orienteringsslinga.
Du kan passa in kartan på egen hand när du orienterar och använda dig av tumgreppet. Du kan med viss handledning använda dig av kompass när du passar kartan.
Orientering
Orientering på en slinga vid uteklassrummet.
Du kan orientera en slinga vid uteklassrummet tillsammans med en kamrat och där ni hittar alla kontroller.
Du kan orientera en slinga vid uteklassrummet på egen hand där du hittar alla kontroller.
Du kan orientera en slinga vid uteklassrummet på egen hand där du hittar alla kontroller i högre tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: