Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi År 5 - Kroppen

Skapad 2014-11-17 16:03 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kroppen
Grundskola 5 Biologi
Nu ska vi arbeta med tema kroppen i biologi. Du ska få lära dig mer om människokroppen och dess organ, funktion och samverkan. Du ska få lära dig om vårt ursprung, celler, huden, skelettet och muskler, hjärta och blodomlopp, lever och njurar, lungor och andning, matspjälkningen samt hjärnan och nervsystemet. Du ska få söka fakta i olika källor och skriva faktatexter som sammanställs i ett eget häfte om kroppen. Du ska få arbeta enskilt och i grupp och samtala i klassen om hälsa och pubertet.

Innehåll

Undervisningens mål

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa olika texter
 • Söka information på olika sätt, till exempel internet
 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Samtala
 • Arbeta enskilt och i grupp

Detta bedöms:

Jag kommer att bedöma:
- hur väl du kan söka information om kroppen från olika källor samt resonera kring källorna
- hur väl du kan delta i en diskussion om kroppen
- hur väl du kan beskriva hur kroppen är uppbyggd och något organ fungerar 
- hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig


Jag kommer att bedöma genom att läsa och lyssna på:
-dina resonemang och reflektioner i samtal, diskussioner i klassen och i grupper 
-din skrivuppgift om kroppen

Efter avslutat arbetsområde kommer vi också att ha ett skriftligt prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
BIOLOGI kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet samt kan relatera till några samband i människokroppen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet samt kan relatera till några samband i människokroppen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet samt kan relatera till några samband i människokroppen.

Ny rubrik

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: