👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Vad ska man tro på? HT 2017 år 1-3

Skapad 2014-11-18 14:08 i Freinetskolan Mimer Freinet
Beskrivning av året. Solen, månen, jorden och dess rörelser. Stjärnhimlen. Kraft och rörelse
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med rymden, stjärnbilder och våra planeter. Vi kommer också jobba med tyngdpunkt, balans och jämvikt i lek och rörelse. Vi kommer att läsa och prata om vad man trodde om det här förr.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll 2
 • Centralt innehåll 1

Arbetssätt, arbetsformer

 • Vi tittar på filmer om jorden, månen och solen och du får lära dig ord och begrepp som förklarar vad som är unikt med varje himlakropp.Vi skriver gemensamt ned fakta ni lärt er från filmerna.
 • Du får titta på hur de olika himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
 • Du lär dig mer om universum och om vår galax vintergatan.
 • Vi åker till Naturhistoriska museum och ser på en film om rymden.
 • Vi ser en film om stjärnbilder och du får rita en stjärnbild. 
 • Vi ser en film om Big-bang och vi skriver gemensamt ned fakta ni lärt er från filmen.
 • Vi gör experiment med jämvikt, balans och friktion.
 • Vi läser och pratar om myter och sagor (hur man beskrev naturen och okända fenomen förr)
 • Eleverna övar på att göra undersökningar och redovisar muntligt eller skriftligt.

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att förklara sambanden mellan våra årstidsväxlingar, dag och natt och jordens rörelse runt solen.
 • Förmågan att använda de begrepp vi använder i temat om kraft och rörelse samt om samband i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO
Vad ska man tro på?

Rubrik 1

Förmågan att beskriva sambanden mellan våra årstidsväxlingar, dag och natt och jordens rörelse runt solen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Begreppskunskap
Jag känner till jorden, solen och månen
Jag kan beskriva några egenskaper och kännetecken för jorden, solen och månen
Jag kan beskriva några egenskaper och kännetecken för jorden, solen och månen och förklara skillnader mellan dem.
Ny aspekt
Årstider
Jag vet vilka våra fyra årstider är.
Jag kan beskriva de fyra årstiderna.
Jag kan förklara sambandet mellan årstiderna och jordens rörelse runt solen.
Ny aspekt
Dag och natt
Jag förstår varför det är mörkt på natten och ljust på dagen.
Jag vet att jordens rörelse gör att det blir dag och natt.
Jag kan förklara hur det blir dag och natt.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt