Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, år 3

Skapad 2014-11-18 15:27 i Brearedsskolan Halmstad
Målet med undervisningen är att eleven utvecklar sin matematiska förmåga och kan använda sig av matematik i olika situationer. En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga i mattegrupper och diskussioner.
Grundskola 3 Matematik
Vi använder boken ”Matte Safari 3 A-B” som läromedel. Vi jobbar med talområdet 0-10 000 och förståelsen för positionssystemet. Vi arbetar med alla fyra räknesätten samt enheterna tid, längd och volym. Utöver Matte Safari jobbar vi mycket med problemlösning, både i grupp, helklass och individuellt.

Innehåll

Vad ska vi lära? - Kunskapskraven i matematik - åk 3

Du ska kunna:

Lösa enkla problem som kan uppstå i vardagen genom att välja och använda en för dig lämplig strategi. Du kan använda dig av t ex material, bilder, symboler.

Beskriva hur du kommer fram till ditt svar (föra och följa matematiska tankegångar om val av metoder och räknesätt) och kan se om svaret är rimligt.

Enkla matematiska begrepp/ord och använda dig av dem i olika sammanhang i vardagen. Till exempel   före - efter, subtraktion - addition, geometriska former som tex cirkel –kvadrat, lägesord som tex över- under eller ordningstal som tex första – andra.

Ge exempel på hur de matematiska begreppen hör ihop och finns i olika sammanhang.

Grundläggande kunskaper om hur tal är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar, t ex 123 = 100+20+3

Dela upp heltal i enkla bråktal, jämföra och namnge dem som enkla bråk (1/1, ½, 1/3, ¼ ).

Använda grundläggande geometriska ord för att beskriva vad som är typiskt för olika geometriska figurer.

Använda huvudräkning för att räkna med de fyra räknesätten inom heltalsområdet 0-20, samt för räkna tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion 0-200 kan du välja att använda skriftliga räknemetoder.

Förstå enkla matematiska likheter och kan använda likhetstecknet på ett fungerande sätt. 2+8, 20+80 eller 100=_+20

Rita av och, utifrån instruktioner, göra egna enkla geometriska figurer.

Göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider. Använda vanliga måttenheter.

Läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till. 

Hur lär vi oss detta?

Vi jobbar med laborativt material.
Vi jobbar enskilt och i grupp med problemlösning.
Vi pratar mycket matematik och tränar på att förklara hur vi tänkt för att lösa en uppgift.
Vi lär oss olika metoder som man kan använda vid uträkningar, skriftliga huvudräkningsmetoder och uppställningar.                                                                      

Vi arbetar med färdighetsträning i matematikboken

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: