Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete kring sekter, frikyrkor och naturreligioner

Skapad 2014-11-18 20:27 i Apelskolan Falkenberg
Ett individuellt arbete där eleverna valt en sekt, frikyrka eller naturreligion att arbeta vidare med och ta reda på fakta kring.
Grundskola 9 Religionskunskap

Under några veckor arbetar eleverna med att hitta fakta för att senare presentera dessa genom keynote eller liknande kring sekter, frikyrkor och naturreligioner. Även andra grupper i samhället finns representerade där diskussion huruvida de är sekter eller inte kommer att föras.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Ni har alla ett eget område att studera och hitta fakta kring. Detta område ska sedan redovisas genom keynote muntligt för era kamrater och mig. Tänk på att göra ditt allra bästa för att hitta så bra fakta som möjligt kring den grupp du valt.

Vad bör ni tänka på när ni letar fakta?
När bildades gruppen/religionen?
Av vem, vem är ledare?
Hur många medlemmar finns det?
Var i världen finns gruppen/religionen?
Hur fungerar organisationen?
Vad är typiskt för just den grupp du valt?
Nämn några av gruppens kännetecken
Vad händer om någon går ur gruppen?

Jag vill också att du tar med i din fakta om varför du valde just den grupp du gjorde? Vad var det som fångade ditt intresse med dem? Är din grupp en sekt, en frikyrka eller en naturreligion? Varför anser du att den är det?

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Undervisning och arbetsformer

Läraren kommer innan ert individuella arbete att gå igenom vad som kännetecknar en sekt, en frikyrka och en naturreligion. Efter det kommer ni själva att få ta ställning till och välja en av alla dessa grupper att själva arbeta vidare med. Ni kommer att få förslag på olika grupper och i en del fall kommer ni också att få möjlighet till fakta kring en del av grupperna som en extra hjälp, i övrigt kommer ni själva att få leta reda på fakta kring er valda grupp.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Bedömning

Efter genomgått arbete kommer läraren att bedöma er insats kring området genom att studera ert lektionsarbete samt studera den keynote eller redovisning som ni kommer att göra inför kamraterna och läraren. Er redovisning kommer att bedömas kring de fem olika förmågorna.

Matriser

Re
Arbete kring sekter, frikyrkor och naturreligioner

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: