👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 1

Skapad 2014-11-19 14:37 i Västra skolan Hudiksvall
Normer och regler, klassråd, barns rätt, trafik, religion
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Samhällsorientering (SO)

Innehåll

Konkreta mål

Du ska:
- känna till reglerna som gäller på skolan och i din livsmiljö.
- ha viss kännedom om hur ett klassråd går till och varför vi har det.
- ha viss kännedom om barnens rättigheter (barnkonventionen).
- känna till några högtider och symboler från kristendomen.
- känna till berättelser ur bibeln och de vanligaste psalmerna.

- kunna delta i samtal om kamratskap, rätt och orätt och ont och gott.

- få ta del av erfarenheter hur det är att flytta inom ett land och mellan länder.
- känna till något om de olika världsdelarna.

- få viss kännedom om livet förr och nu i skolan.

 

Undervisning

Vi samtalar om regler och normer som gäller på skolan och i elevens livsmiljö.
Vi har klassråd och tränar på hur möten går till.
Vi samtalar, läser, skriver, ser på film och skapar i de olika arbetsområdena.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att:

- delta i de olika uppgifterna.

- delta i samtal och diskussioner om arbetsområdet.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Ge  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Ge  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Ge  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3