Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i Textilslöjd åk 4-6

Skapad 2014-11-19 15:07 i Lurs skola Tanum
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I slöjdämnet förenas teori och praktik i en process som gör kunskaperna konkreta och begripliga. Att genomföra ett arbete under eget ansvar, och utifrån egna idéer, leder till ett stort engagemang och motivation att lära. Det stärker tilltron till den egna förmågan och ger erfarenheter som kan användas både nu och i framtiden.

Nu i åk 4-6 kommer du att få en första introduktionsuppgift att antingen sy i fleece, en emojikudde, åk 6, sy i lappteknik, en blockhusruta, åk 5 eller brodera ett eget motiv, som sedan används i ett eget arbete, åk 4. Därefter ska du få möjligheten att själv skapa dig ditt eget korsstygnsbroderi - bli inspirerad, designa, formge och färgsätta ditt eget mönster för att sedan brodera korsstygn efter det.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisning:
Du kommer att få träna på att utveckla din förmåga om färg, form, funktion och konstruktion för att kunna göra medvetna val av material och teknik. Inför varje nytt arbetsområde kommer du att få planera ditt arbete och göra enklare ritningar.

Arbetssätt: 
Vi kommer att ha gemensamma introduktioner och genomgångar och du kommer att få både muntliga och skriftliga instruktioner av mig. Du kommer att arbeta individuellt men du gör klokt i att ta hjälp av dina kamrater och diskutera olika idéer och lösningsförslag.
Slöjd är problemlösning! Kom med egna idéer om hur du kan utveckla ditt arbete, visa och förklara för mig hur du har tänkt.
Du ser själv till att driva ditt arbete framåt under hela terminen, jag finns givetvis där för att hjälpa dig under hela arbetsprocessen. 

Redovisning:
Efter ett avslutat arbetsområde, vid terminens slut, gör du en skriftlig utvärdering och lämnar till mig för bedömning tillsammans med ritningar och din dokumentation som du gjort på din iPad.
Du bör även vara beredd på att få göra en kort muntlig presentation/redovisning av din arbetsprocess och ditt färdiga arbete för dina klasskamrater.

Syfte

Under den här perioden kommer du att få utveckla följande förmågor: 

- Du kommer att få träna på att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
- Du kommer att träna på att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
- Du kommer att träna på att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp.
- Du kommer att få träna på att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser

Sl
Matris i slöjd åk6

E
C
A
Formgivning/Hantverk
Formge och framställa slöjdföremål på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
Formge och framställa slöjdföremål på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
Formge och framställa slöjdföremål på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
Formgivning/Hantverk
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Formgivning/Hantverk
Ge enkla motiveringar till sina val av material, teknik och tillvägagångssätt.
Ge utvecklade motiveringar till sina val av material, teknik och tillvägagångssätt.
Ge välutvecklade motiveringar till sina val av material, teknik och tillvägagångssätt.
Kreativitet
Bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kreativitet
Bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som med viss bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Utvärdera
Ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Tolka slöjdföremålets uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Tolka slöjdföremålets uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Tolka slöjdföremålets uttryck och föra väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: