👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2014-11-20 22:31 i Högastensskolan Helsingborg
Världsreligionerna
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Innehåll

Mål:

  • Lära mer om Kristendom, Judendom och Islam.
  • Ta del av dess traditioner och högtider.
  • Kunna se likheter och skillnader och samtala kring dessa.
  • Känna igen religionernas symboler, högtider och heliga platser.
  • Lära nya ord och begrepp.

Arbetssätt:

Vad är Religion? Vilka är de vanligaste religionerna i Sverige? Är frågor vi börjar att resonera kring.

Vi samtalar samt utbyter erfarenheter, vi ser på film, vi tittar på bilder och funderar kring dessa och vi skriver faktatexter.

Arbetet kommer ske individuellt,  i små grupper samt i helklass.

Bedömning:

Arbetet mot målen bedöms under arbetets gång.

Vi avslutar temat genom att låta eleverna muntligt berätta om bilder som hör ämnet till.