👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Orientering åk 4

Skapad 2014-11-21 12:18 i Munkedalsskolan Munkedal
Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med området orientering som handlar mycket om att hitta på kända platser och att veta hur du läser av en karta.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du kommer att få lära dig kartor över din närmiljö, karttecken, kartans färger samt att passa in kartan med verkligheten.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna därför få möta många olika slags aktiviteter.

Innehåll (centralt innehåll)

 • Kartors uppbyggnad, åt vilket håll håller du en karta?
 • Karttecken och dess betydelse
 • Kartans färger
 • Följa en karta i känd miljö utomhus
 • Passa in kartan
 • Sätta ut byggnaders namn på kartan 

Konkretisering av målen (kunskapskraven)

Eleven ska kunna:

 • genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden.
 • orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Genomföra aktiviteter inomhus och utomhus t ex kartteckenstafett på tavlan, se film och titta en Powerpoint om orientering, passa kartan, orientering i lärpar ute etc.
 • Gå igenom och öva på de vanligaste karttecknen, olika färgers betydelse på kartan och kontrollmarkeringar (start, kontroll, mål).
 • Orientera i kända miljöer, för eleverna t ex skolgården och bostadsområden runt skolan.
 • Ev Prov i karttecken och dess betydelse. För att synliggöra dina kunskaper genom att få bedömning e, c och a poäng.
 • Filmer och pp delas via Unikum.

 

Bedömning

Du har visat att du har lärt dig när du:

 • kan de vanligaste karttecknens betydelse. (muntligt och skriftligt)
 • kan olika färgers betydelse.
 • praktiskt visat att kan passa kartan dvs att det är du som rör dig runt kartan, inte kartan som rör sig runt dig. Kartans topp håller du alltid mot norr. 
 • praktiskt visar att du kan följa en karta i en känd miljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Ämnesmatris Idrott & hälsa år 6 Vt- 2015

På väg att nå mål
E
C
A
Orientering
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.