Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bå SUND Svenska 15/16

Skapad 2014-11-21 17:15 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Tala, läsa, skriva
Grundskola 9 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Att Vincent ska lära sig att formulera meningar och att använda stor bokstav och skiljetecken.

Att Vincent kan skriva en berättelse och hålla en röd tråd.

Att Vincent tränar sin förmåga när det gäller förståelse av ord och begrepp.

Att Vincent tränar att "läsa mellan" raderna samt att reflektera kring texter.

Att Vincent lär blir van vid att använda dator/iPad och därmed förbättra sin stavning samt att kunna lyssna på texter.

Att träna sig på att läsa olika sorters texter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Genomförande:

Vincent tränar sig att formulera meningar genom att skriva till serier mm. Han ska också kunna skriva lite om sig själv.

Vincent tränar på ords sammanhang i en mening gällande satsdelar och ordklasser.

Vincent tränar på att läsa olika slags texter och tränar via dessa på att reflektera och att läsa mellan raderna  (Läsförståelse - Adastra), samt träna på förståelse av ord och begrepp. Vi samtalar kring texterna.

Elias arbetar med digitala program (Pages) för att få hjälp med stavning och för att kunna lyssna på sina texter.

Vincent lånar böcker på biblioteket och har även möjlighet att lyssna på böcker i sin iPad.

Vincent förbereder och gör en intervju.

Vi läser texter och notiser i 8sidor.

 

 

Bedömning

Vecka 50 gör vi en genomgång av någon text från DLS 4-6 plus några andra texter där han visar sin förståelse gällande ord och begrepp.

Vincent genomför en intervju.

Vincent visar en skriven berättelse med någon serie.

I samtal berättar Vincent om vad olika texter har för syften och innebörd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: