Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål-albanska - vt 16

Skapad 2014-11-24 16:10 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Historia
Grundskola 5 – 9 Modersmål
...

Innehåll

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
 • Ml  7-9
  Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna  berätta kort om Kosovas och Albaniens historia. Hur kom vi till självständigheten, vilka personer har bidragit mest för det.Hur långt tid var turkarna i Albanien. Om Skenderbeus biografi. Vilka grandländer har okuperat Albaniens och Kosovas territorier.
Du skall kunna hitta på kartan historiska städer som har att göra med självständigheten.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att beskriva och förklara om Albaniens Självständighet för 104 år sedan, hur många år var turkarna i Albanien,m.m.Sista kriget i Kosova(1999),hur många dog,hur många emigrerade från Kosova,i vilka länder flyttade människor mest osv

Arbetsformer och materiel

Vi läser olika typer av texter trån skönliteraretur,tidningar och internet. Vi har hög läsning och enskild tystläsning. Vi tränar på att använda olika lässtrategier Vi diskuterar texternas syfteoch budskap. Vi arbetar med skriftliga frågor kring texterna.Vi gör textanalys. Vi redovisar muntligt .Vi arbetar med olika skrivuppgifter. Söker information på internet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: