👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion åk 7-9

Skapad 2014-11-25 09:25 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Arbeta med grundtekniker som eleverna förvärvat i tidigare åk

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Gör ritning där alla delars storlek anges. Processa grundmaterialet, kapa längder, hyvla bredder och tjocklekar.  Att kunna välja sammanfogningsteknik och att efter sammanfogning slutföra arbetet med putsfinnish och ytbehandling

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur väl du kan göra ritning i skala, göra den i vy ( d v s höjd bredd och längd anges).

  • hur väl du förbereder materialet med slöjdadekvat teknik, såväl handverktyg och maskiner.

  • hur väl du kan foga samman konstruktionen och slutföra arbetet.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Beroende på objektets storlek, antal delar eller komponenter sätter jag ingen deadline.

Graden av aktivitet och arbetstempo, förmågan till självständighet är ju ändå det som ligger till grund för bedömning

Matriser

Sl
Konstruktion

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
… formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Utveckla erhållna slöjdtekniker
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
... Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Att se hela arbetsprocessen från ide till färdig produkt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.