Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete på Västerhagens Fritids 2015/16

Skapad 2014-11-25 09:41 i Testskolan Öckerö Öckerö
LPP för hur vi under läsåret 2015/16 att arbeta med värdegrundsarbete på fritids.
Grundskola F
Alla elever ska känna sig trygga på fritidshemmet. Vi arbetar dagligen med att utveckla elevernas ansvar och delaktighet på olika sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

På fritids lär du dig att vara en bra kompis. Du får också träna på att ta ansvar.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Utvärderingen - vad och hur

En inskolning på tre dagar där ett samtal ingår med enskilt barn och deras vårdnadshavare

En kontinuerlig utvärdering, hur eleverna är mot varandra sker varje dag då vi observerar hur gruppen fungerar.

Under höstterminen fyller vi i en trivselenkät tillsammans med barnen som redovisas i skolans trygghetsteam.

Under vårterminen har vi ett utvecklingssamtal för att utvärdera barnens hela dag i F-klass och på Fritids, då samma personal arbetar i båda verksamheterna.

Undervisning och arbetsformer

Det personliga ansvaret tränas t.ex i det dagliga samtalet, vid arbetet med konflikter, att städa efter sig, att ta på sig kläder efter väder samt att ta ansvar för sina saker och säga "hej då" när man går hem.

Vi använder oss av spel och lekar för social träning och värdegrundsarbete.

Barnen tilldelas en fadderkompis i egna gruppen, som sedan ingår i ett faddersystem med hela skolans elever.

För att skapa trygghet har vi några fasta rutiner kring samlingarna där vi bl.a går igenom situationer som uppstått under dagen. Barnen uppmuntras också att ta upp egna samtalsämnen och idéer.

Fritids övergripande regler är samma som hela skolans.

Avsnitt 4

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: