Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, år 4, Taluppfattning - förstå och använda tal(ht-16)

Skapad 2014-11-25 19:17 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetet ska leda till en god taluppfattning och en förståelse till hur tal förhåller sig till varandra.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Syftet med arbetsområdet är att utveckla en god taluppfattning och skapa förståelse för grundläggande begrepp inom taluppfattning. Eleverna ska förstå hur tal är uppbyggda och hur tal förhåller sig till varandra på en tallinje. Mål med undervisningen är att utveckla förtrogenhet med tal inom ramen för mål och riktlinjer i grundskolans läroplan.

Förmågorna vi tränar på:

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • föra och följa matematiska resonemang.

Ur kursplanen:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 

 

Centralt innehåll för årskurs 4-6:

Bedömning

När du har arbetat med det området ska du visa att du kan:

  • förstå skillnaden mellan tal och siffra och ha kunskap om att vårt talsystem består av tio siffror.
  • förstå hur tal förhåller sig till varandra på en tallinje - förstå talraden.
  • kunna ange siffrans värde i ett tal.
  • använda sig av namnet av olika talsorter. 
  • storleksordna olika tal.
  • kunna ange talet före och talet efter utifrån ett givet tal.

Eleverna kommer bl.a. få visa sina kunskaper genom att genomföra två diagnoser från Diamant som stämmer överens med arbetsområdets innehåll.

Genomföra hemuppgifter som utgår från pågående arbete med aktuella begrepp.

Arbeta enskilt efter ett arbetsblad med både rutinuppgifter och textuppgifter valda ur läromedlet "Koll på matematik - 4A".

 

Arbetssätt och aktuella begrepp:

Undervisningen är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Lärarna varierar arbetssätten för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Vi använder olika metoder och skapar situationer för detta exempelvis genom EPA (enskilt, par, alla) och att tänka/diskutera i grupp. Vi modellar för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Lärarna varierar gruppindelningar och inventerar elevernas förkunskaper och intressen för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

Grundläggande begrepp: siffra, tal, talsort, positionssystem, tallinje, talsort: ental, tiotal, hundratal, tusental,  siffrans värde, talet före, talet efter,

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: