Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symaskinskörkort

Skapad 2014-11-28 10:47 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Du kommer lära dig att hantera en symaskin.
Grundskola 3 Slöjd

Du syr olika körkortsövningar och avslutar med att "köra upp". Därefter får du ditt symaskinskörkort.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Målet med arbetsområdet är:

Benämna symaskinens olika delar.

Använda begrepp i samband med symaskinsmetodik.

Trä tråd i en symaskin.

Hantera en symaskin på ett rätt och säkert sätt.

 

Bedömning

Använda en symaskin på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använda och förstå begrepp som hör till symaskinen.

 

 

 

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Diskussioner kring säkerhet och god arbetsmiljö.

Teoretiska genomgångar i grupp.

Individuell handledning.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Dokumentation

Veckoanteckningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: