👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NOVELL

Skapad 2014-12-03 14:12 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Centralt innehåll

Efter detta tema ska du kunna:

 • Använda dig av strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

 

Konkretisering

Du ska lära dig hur en novell är uppbyggd, läsa och arbeta med frågor till olika noveller samt skriva en egen novell. Allt detta görs i Google classroom.

Undervisning/arbetssätt

För att du ska nå målen kommer vi att:

 • Ha genomgångar om vad som är typiskt för en novell.

 • Läsa noveller och arbeta med uppgifter till dem.

 • Skriva egen novell med hjälp av respons.

Bedömning

Jag bedömer följande:

 • Hur du arbetar med uppgifterna som är till novellerna.

 • Hur du arbetar med din egna novell.

 

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris novellskrivning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Mottagare
Hur fungerar texten för den som läser den?
Det är svårt för läsaren att förstå texten.
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet. Det har oftast gjorts lämpliga språkval. Texten är logiskt uppbyggd.
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren. Lämpliga språkval har gjorts. Texten är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren. Lämpliga språkval har gjorts. Texten är mycket väl sammanhållen och har inga omotiverade tankeluckor.
Textens genre
Stil – i detta fall en novell
Det är inte samma genre hela tiden.
Försök har gjorts till att skriva texten på liknande sätt som andra berättelser av samma slag.
Texten är skriven på liknande sätt som andra berättelser av samma slag.
Berättelsens mönster för struktur och språk på ett levande sätt har följts.
Meningarna
Nya meningar har inte markerats eller så är menings-byggnaden inte så bra.
Meningarna har oftast en fungerande meningsbyggnad och är enkelt konstruerade och ganska korta.
Meningarnas längd och ordföljd varierar.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt, bl.a. genom fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Stavning
Det är ganska många stavfel.
De flesta ord stavas på lämpligt sätt. Gör vissa återkommande fel.
Använder ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Stavar oftast rätt på alla ord.
Användning av tecken
Punkt, frågetecken och utropstecken glöms bort att sättas ut.
Punkt, frågetecken och utropstecken används oftast på ett lämpligt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav.
Punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken används på ett bra sätt så att läsningen underlättas.
Skiljetecken och andra skrivtecken används på ett mycket bra sätt.