Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor

Skapad 2014-12-03 14:23 i Getingeskolan Halmstad
Planering som bygger på det centrala innehållet rörande energi inom fysikområdet och teknikområdet där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor att använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning.
Grundskola 9 Teknik Fysik
Arbetsområde där vi lär oss om olika energikällor. Vi tränar på att söka och samla information på olika ställen som handlar om de olika energikällornas miljöpåverkan, ekonomi, säkerhet och tillgänglighet. Därefter skriver var och en en argumenterande text där man skriver eller på annat sätt framför argument för- respektive emot någon /några energikälla/or.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Bedömning - vad och hur

Formativ bedömning 

Genom samarbete i klassen väljer ni ut fakta som handlar om miljöpåverkan, ekonomi, säkerhet och tillgänglighet för de olika energikällorna för att sedan jämföra dessa (för- och nackdelar) och göra ställningstagande. Under arbetet ger ni varandra feedback utifrån Energimatris.

Summativ bedömning

Inlämning av en debattartikel tex med rubriken: "Därför tycker jag att Sverige skall satsa på... istället för ..." eller "Sluta förstöra våra havsmiljöer med vindkraftsparker". Du får/väljer tex två alternativ! (t ex vindkraft i stället för kärnkraft). Alternativt kan du göra en muntlig diskussion med din lärare där du tar ställning och argumenterar för eller emot en energikälla. 

Följande fyra saker ska du titta på: - miljöpåverkan, - ekonomi, - säkerhet, - tillgänglighet.

Förmågan att samtala och diskutera på lektioner, ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument, söka information och använda informationen i texter eller andra framställningar bedöms med Skolverkets kunskapskrav i Fysik och Teknik för år 7-9. 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen ska du studera om olika:

 • energiformer
 • -energiomvandlingar 
 • -energikällor 

I undervisningen ska du också:

 • träna din förmåga att jämföra olika sätt att framställa och använda energi samt  
 • träna din förmåga att välja ut fakta som är nödvändigt för att kunna jämföra, värdera och argumentera. 

 

Undervisningen kommer innehålla genomgångar, filmer, gruppuppgifter, enskilt arbete

Litteratur-, text-, Internet- Film- och länkhänvisningar (se planering som finns i Teams som är ett Office 365-program). 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: