Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 9 plan Musikhistoria - Konstmusik

Skapad 2014-12-04 11:03 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Musik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Konkretisering av målen

Du jobbar med uppgiften eftersom du ska lära dig skilja på konstmusik från olika tidsepoker. Du kommer också att få jämföra begrepp och uttryck från olika epoker med varandra, men också jämföra med hur musikbegrepp används i dagens musik. Kopplingen mellan nutid och dåtid kommer finnas i hela kursen. Du kommer att få identifiera instrument ur symfoniorkestern och ta reda på hur musiken utvecklats genom tiderna. Vi kommer också ta reda på information om viktiga kompositörer från de historien.

I slutet av kursen kommer du att få lära dig några sånger baserade på den konstmusik vi lyssnat till och läst om. Du kommer då att få sjunga gemensamt i klassen.

Arbetssätt

 1. Du kommer att lyssna på musik från och läsa information om olika tidsepoker genom historien. Detta kommer ske gemensamt i klassen. Efter att vi gått igenom epokerna så kommer du att redovisa dina kunskaper genom en diskussion. Texter och lyssningsexempel finns på fronter i ditt klassrum under fliken Musik.

Bedömning

Du bedöms efter hur väl du kan resonera kring musikens funktioner och redogöra för hur musiken använts av grupper i samhället. Du bedöms också efter hur väl du kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer. Du bedöms dessutom efter hur väl du kan urskilja instrument från olika genrer.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Slutredovisning

Redovisningen av dina kunskaper sker genom ett kunskapstest, ett lyssningsprov och en gruppdiskussion. På kunskapstestet ska du kortfattat visa att du förstår begrepp och har grundläggande kunskaper kring varje epok. På lyssningsprovet får du höra olika musikaliska verk där du ska identifiera vilken tidsepok varje musikstycke hör till, vad musikstycket kallas och vad kompositören hette. Under gruppdiskussionen kommer du  få redovisa fördjupade kunskaper kring de olika epokerna.

Vilka delar i musikmatrisen bedöms under detta arbetsområde?

Musiklyssning och reflektion om musik:

 1. Musikhistoria
 2. Musiklära
 3. Resonera om musik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: