Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alternativa livsåskådningar

Skapad 2014-12-04 13:48 i Söderskolan Falkenberg
Utöver våra fem världsreligioner finnes det hundratals andra livsåskådningar. En livsåskådning kan vara religiös eller sekulär. I detta arbetsområde kommer du att få fördjupa dig i någon livsåskådning som du finner intressant.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Utöver våra fem världsreligioner finns det hundratals andra livsåskådningar. En livsåskådning kan vara religiös eller sekulär. I detta arbetsområde kommer du att få fördjupa dig i någon livsåskådning som du finner intressant.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmågan att analysera religioner och livsåskådningar
 • Få kunskap om hur religioner och livsåskådningar påverkar och påverkas av samhället
 • Kunna söka information och värdera källorna

Undervisning och arbetsformer

 • Eleverna väljer själva en religion/livsåskådning som de vill fördjupa sig i
 • Informationssök utifrån gemensamma frågeställningar 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din kunskaper om den religion/livsåskådning du valt och hur dess anhängare lever och påverkas av sin tro
 • Din förmåga att redogöra för likheter och skillnader mellan din valda religion/livsåskådning och någon annan religion/livsåskådning
 • Dina kunskaper om hur din valda religion/livsåskådning påverkas av och påverkar samhället
 • Din förmåga att kunna söka information

Hur ska det bedömas?

 • Genom att du håller en muntlig redovisning för din lärare eller lämnar in ett skriftligt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: