👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken och samhällsfunktioner åk 1, 2017-2018

Skapad 2014-12-04 22:42 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Du skall få ta del av några yrken som alla människor i ett samhälle måste ha tillgång till, yrken som kan rädda och hjälpa både dig och andra.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Se nedan.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Se nedan.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • leta yrken i närområdet när vi går till skogen på måndagar
 • titta på film
 • lyssna på varandra och samtala
 • skriva och rita

Elevens ansvar och inflytande

Du skall lyssna på dina kamrater och på undervisningen. Du skall efter genomgång kunna samtala om det du blivit informerad om. Då kamraterna talar skall du lyssna och inte avbryta dem, inte heller störa undervisningen genom att avbryta eller tala med dina kamrater om något annat.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska känna till att vi är beroende av olika yrken för att samhället ska fungera.

Du ska kunna berätta något om de yrkeskategorier vi gått igenom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3