Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 3

Skapad 2014-12-05 05:15 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 3 Bild

"Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga." Lgr 11

Innehåll

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Inom ämnet bild kommer vi att arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

din förmåga att

* uttrycka budskap med bilder
* skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material
* undersöka och visa olika ämneområden med bilder

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Måla till texter för att förstärka ett budskap.
Prova på olika verktyg och tekniker t.ex. pensel, svamp, oljepastell och vattenfärg.
Kreativt skapande i samband med olika teman.

Bedömningar

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

* du kan skapa bilder som berättar något.
* du kan använda dig av olika tekniker och verktyg.

* du kan berätta om egna och andras bilder.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: