Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvartalsmål Tornet - 2019

Skapad 2014-12-07 13:07 i Tornets förskola Visa kommun
Målen sätts utifrån befintlig barngrupp och intentionerna i förskolans verksamhetsplan, Krumelurens verksamhetsplan, Lpfö 98 och barnens IUP. Kvartalsmålen utvärderas på avdelningsplanering varje kvartal.
Förskola

Innehåll

Nulägesbeskrivning (antal barn/ålder/särskilda förutsättningar)

19 barn, 10 pojkar och 9 flickor. 3 pedagoger

Alla barn har inte kommit tillbaka från semester än. Vi har många nya barn. Vi tror att det kommer att bli en skön, mysig grupp.

Beskriv barngruppen

Just nu ägnar barnen sig åt att lära känna varandra, de leker i olika konstallationer. Det märks att det finns en god sammanhållning bland barnen som de tagit med sig från Champinjonen. Vi pedagoger är nära barnen för att se hur gruppen fungerar, alla barn ska vilja komma hit, ha någon att leka med och känna sig trygga.

Det här är angeläget för oss att ägna detta kvartal åt:

 1. Barnens nuvarande underlag
 2. Gruppstärkande lekar, samarbetsövningar för att skapa VI-känsla 
 3. Skapa en god sammanhållning 
 4. Is och Sol tankar utifrån boken Tilde med is och sol. Trivselregler

Det här vill vi att barnen skall lära under kvartalet:

Hur man är en bra kompis, att värna om varandra Hålla ordning och reda, plocka undan efter sig innan börjar med en annan lek.

Formulerat mål:

*Hur man är en bra kompis, att värna om varandra *Hålla ordning och reda, plocka undan efter sig innan börjar med en annan lek.

Det här kommer vår verksamhet att innehålla för att kunna nå målet:

 • Gruppstärkande lekar och samarbetsövningar (detta kommer att ske i samlingen och på vår gå ifrån gården dag på onsdagar)
 • Is och sol tankar, vi kommer att dela in barnen i två grupper och läsa boken Tilde med is och sol, därefter får barnen rita och komma på vad is och sol tankar kan vara för något.
 • Vi ska tillsammans skapa trivselregler, barnen ska få ansvar för olika hörnor där de ska "göra fint"
 • Vi ska se över barnens IUP:er och skapa aktiviteter utifrån dessa. Detta görs den 31/8-11 på vår avdelningsplanering.

Vad skall vi göra?

 • Gruppstärkande lekar och samarbetsövningar (detta kommer att ske i samlingen och på vår gå ifrån gården dag på onsdagar)
 • Is och sol tankar, vi kommer att dela in barnen i två grupper och läsa boken Tilde med is och sol, därefter får barnen rita och komma på vad is och sol tankar kan vara för något.
 • Vi ska tillsammans skapa trivselregler, barnen ska få ansvar för olika hörnor där de ska "göra fint"
 • Vi ska se över barnens IUP:er och skapa aktiviteter utifrån dessa. Detta görs den 31/8-11 på vår avdelningsplanering.

Vem gör vad?

Alla pedagoger i samarbete med barnen

När och hur?

Under detta kvartal

Utvärdering

Se Utvecklings-bloggen

 1. Hur gick det, beskriv kort vad som hände:
 2. Detta har vi sett att barnen lärt sig:
 3. Detta har vi pedagoger lärt oss:
 4. Så här avslutar vi alternativt går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: