Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tysklands historia

Skapad 2014-12-08 13:35 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En Pp och bedömningsmatris kring Tysklands historia mellan åren 1933 - 1989.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer att arbeta med Tysklands historia under åren 1939-1989.

Innehåll

Konkretiserade mål

Under arbetets gång kommer ni att få möjlighet att utveckla era tyskkunskaper genom att visa er förståelse för texter vi läser i form av frågor och diverse uppgifter, genom att arbeta med ordkunskap och översätta för att kunna berätta vad ni läst . Testet ska visa vad ni lärt er om Tysklands historia och hur väl ni skriftligt kan berätta om detta på målspråket.

Undervisningen

Under sex V eckors tid kommer ni att läsa och diskutera Tyskland under tiden 1939 - 1989. Vi kommer att läsa och diskutera  Tysklands roll och situation under andra världskriget  samt Tysklands delning, Berlinmuren och de flyktförsök som gjordes under Berlinmurens tid. Vi kommer att arbeta med olika texter bla  kapitel 10 i läroboken, översätta, läsa, lyssna , prata och skriva. Vi kommer också att se olika filmklipp samt lyssna på nyheter. Som avslutning kommer ni att få ett skriftligt prov på vad vi har lärt oss.

Bedömning

Ni kommer att bli bedömda på:

 • hur begripligt och sammanhängande ni kan uttrycka er i skrift genom skriftliga svar, översättningar och en uppsats.
 • hur mycket ni har förstått kring Tysklands historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tysklands historia - skriftlig uppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du uttrycker dig skriftligt
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förståelse av Tysklands historia
Du visar din förståelse genom att i enkel form skriva om Tysklands historia. Du redogör inte för några detaljer.
Du visar din förståelse genom att i enkel form skriva om Tysklands historia och du tar med vissa detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt skriva om Tysklands historia. Du tar med flera detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: