Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2014-12-08 14:54 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 1 Svenska Fysik
Du kommer att få lära dig om varför det blir dag och natt, varför vi har olika årstider, varför månen ser ut på olika sätt och om stjärnbilder.

Du kommer att få göra olika experiment och dokumentera genom film, text och bild.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

Berätta om varför vi har dag och natt.

Berätta om varför vi har olika årstider.

Berätta om varför månen ser ut på olika sätt.

Känna igen några stjärnbilder.

Ge exempel på vad man trodde förr om tex jordens uppkomst, solen, månen och stjärnbilder.

Delta och lyssna i diskussioner.

Dokumentera experiment och fakta på olika sätt.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedöma om du kan:

Berätta om varför vi har dag och natt.

Berätta om varför vi har olika årstider.

Berätta om varför månen ser ut på olika sätt.

Känna igen några stjärnbilder.

Ge exempel på vad man trodde förr om tex jordens uppkomst, solen, månen och stjärnbilder.

Delta och lyssna i diskussioner.

Dokumentera experiment och fakta på olika sätt.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att undervisas genom:


genomgångar, diskussioner, filmer, experiment, göra en egen rymdbok.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Fy  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Fy  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Fy Sv
Bedömningsmatris i NO, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: