👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, år 5, 2017-2018

Skapad 2014-12-09 10:47 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Generell pedagogisk planering
Grundskola 5 Historia
I år fem läser vi om medeltiden och vasatiden, en spännade period när landet Sverige börjar ta form för att till sist bli självständigt. Vi kommer att läsa om hur olika grupper slogs om makten i Sverige, hur kungen får större makt och det bestäms att kungamakten ska ärvas från far till son. Vi fortsätter att prata om historiska källor, källkritik och vilka spår vi ser av historien idag.

Innehåll

Innehåll

I arbetsområdet om medeltiden läser vi om kungar och krig, bland annat om Birger jarl, Magnus Ladulås, Nyköpings gästabud, Hansan, Kalmarunionen,drottning Margareta, uppror och strider, Sten Sture den äldre och yngre, Kristian II och Stockholms blodbad.

I arbetsområdet om vasatiden läser vi om Gustav Vasa och hur han tar makten och styr i Sverige, reformationen, uppror och Gustav Vasas söner som blir kungar.

Vi läser dessutom om kända personer och händelser ute i världen under den här tiden.

Mål

- att känna till viktiga historiska händelser och personer under den här tiden

- att kunna jämföra olika tidsperioder

- att kunna söka fakta och kunna resonera källkritiskt

- att kunna visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i

- att kunna prata om varför det finns olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:

- Vi kommer att ha genomgångar, läsa faktatexter och diskutera olika frågeställningar.

- Vi kommer att titta på film.

-Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

 

Dina kunskaper bedöms

Du kommer att få visa vad du kan både muntligt och skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6