Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Outsiders

Skapad 2014-12-09 19:52 i Västerholm Grundskolor
Under fyra veckor kommer du att läsa en skönlitterär text (kap 1-4) om ungdomar i USA på 50-talet, och konflikter mellan ungdomsgäng i staden de bor.
Grundskola 9

Under fyra veckor kommer du att läsa en skönlitterär text  (kap 1-4) om ungdomar i USA på 50-talet, och konflikter mellan ungdomsgäng i staden de bor. 

Innehåll

Avsnitt 1

Arbetssätt:

Läslektioner, där du läser och skriver korta sammanfattningar av kapitlen, samt dina reflektioner om händelser och personer.

Redovisning:

Diskussion och samtal vid två tillfällen, efter kap 1-2 samt efter kap 3-4

Uppsatsprov:

Du skriver en sammanfattning av kap 1-4 samt dina reflektioner kring dessa kapitel under en lektion.

Förmågor och kunskapskrav som ingår i momentet och du bedöms utifrån:

Se matrisen nedad

Lektionsplanering:

v. 11 Läsa kap 1-2, skriva sammanfattning + reflektioner

v. 12 Lektion 1: Läsa kap 1-2, skriva sammanfattning + reflektioner

         Lektion 2: Diskussion

v.14 Läsa kap 3-4, skriva sammanfattning + reflektioner

v. 15 Lektion 1: Läsa kap 3-4, skriva sammanfattning + reflektioner

         Lektion 2: Diskussion

v.16 Lektion 1: Repetition. Du läser igenom dina sammanfattningar och reflektioner. Du planerar vad du ska skriva på uppsatsprovet.

Du får ha en skrivplanering med dig på provet, på en A4, med punkter och rubriker. Dock inte färdig text!

         Lektion 2: Uppsatsprov

Hjälpmedel: Penna, sudd, skrivplanering

 

Här är länken till texten:

http://www.pu.if.ua/depart/Inmov/resource/file/samostijna_robota/The_Outsiders_by_S_E_Hinton.pdf

 

 

Matriser

The Outsiders

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Förmåga:
Läsförståelse Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lätttillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsförståelse Hörförståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att väl- grundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Strategier för läs- och hörförståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Tala
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt.
Tala/skriva
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam- manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Strategier för att tala
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: