Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2014-12-10 09:06 i Ugglums skola Partille
Nedan beskriv de moment vi har arbetat med så här långt under åk 4.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Syfte:

- Att utveckla dina kunskaper så att du kan formulera och lösa problem.

- Du får möjlighet att öva på att argumentera logiskt och att resonera dig fram till lösningar.

- Att utveckla förståelsen för de matematiska begreppen, olika metoder och hur dessa används.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Possitionssystemet

 • Tals egenskaper, mönster

 • Du lär dig metoder för att beräkna hela tal och tal i decimaltal.

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 • Jämförelse och mätningar av längd och volym.

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 • Matematiska formuleringar

 • Förklara samband mella addition, multiplikation och division

Hur arbetar vi?

 • Vi arbetar systematiskt med problemlösning. Detta sker både enskilt, i pargrupper och i helklass. Du övar här på att föra resonemang och att argumentera för din lösning.
 • Regelbundna korta genomgångar.

 • Enskilt arbete med tal från matteboken Prima.

Så bedömer jag era kunskaper:

 • Jag lyssnar på hur du resonerar.

 • Jag tittar på hur du löser olika problem.

 • Jag utför diagnoser och tester för att fastställa att du uppnått kunskapskraven.

Matriser

Ma
Matematik åk 4

Mål

Du har visat i ditt arbete att du har nått målet
Jag har förståelse för positionssystemet och tals egenskaper
Jag kan räkna med tal i decimalfrom
Jag kan bedömma om mitt svar är rimligt
Jag kan enhetsomvandla längd och volym
Jag kan förklara samband mella addition, multiplikation och division
Jag kan några strategier för problemlösning och kan formulera detta matematiskt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: