👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2014-12-10 10:49 i Grebbestadsskolan Tanum
Vi läser om judendomen, islam, buddhismen och hinduismen.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi ska under vårterminen i femman och höstterminen i sexan läsa om judendomen, islam, buddhismen, hinduismen, naturreligionerna och repetera kristendomen. Du ska lära dig om religionernas ritualer, heliga skrifter, levnadsregler, gudar och hur religionen påverkar människornas liv och samhälle. Du skall också göra jämförelser mellan religionerna.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Det här skall du lära dig och det här bedöms:

Din förmåga att:

 • känna till fakta om de olika religionerna
 • känna till och använda relevanta begrepp
 • se samband mellan religioner och människors levnadsvillkor och hur religionerna påverkar människors liv 
 • se likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • samtala om existentiella frågor 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi jobbar med de olika religionerna under vårterminen i femman och höstterminen i sexan. Vi börjar med att ha genomgångar, läsa, se på filmer, ha diskussioner och sokratiska samtal om judendomen, islam, buddhismen, hinduismen, naturreligionerna och kristendomen. Vi jobbar först med en religion i taget, för att i ett slutarbet göra jämförelser och se på likheter och skillnader. 

Du kommer att öva på att analysera och reflektera över religionernas tro, levnadsregler, skrifter, ritualer och hur religionerna påverkar de troendes liv och samhälle.

Du ska lära dig göra jämförelser, se likheter och skillnader mellan religionerna.

Du ska lära dig grundläggande fakta och begrepp.

Du visar dina kunskaper i muntliga samtal och i text du skriver.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens kunskap om väeldsreligionerna och förmåga att resonera om likheter och skillnader mellan några religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Elevens förmåga att visa på samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Eleven kan visa på enkla samband mellan konkreta och religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan visa på enkla samband mellan konkreta och religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Eleven kan visa på enkla samband mellan konkreta och religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Elevens förmåga att resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och att resonera om vad religionerna och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor
Eleven för enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven för utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det resonemanget framåt.
Elevens förmåga att söka information om religioner och andra livsåskådningar, att använda olika typer av källor, att resonera om hurinformationen om religioner och andra livsåskådningar kan användas och förmåga att resonera källkritiskt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.