👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria åk 7 2021

Skapad 2014-12-10 11:04 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få lära dig en del om epoken Antiken.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

Centralt innehåll

Efter detta tema ska du: 

 • Ha fått lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 • Ha läst skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 • Känna till några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. 

Konkretisering

Du ska få lära dig om teaterns historia, lyssna på och läsa delar av Illiaden och Odyssén och arbeta med frågor till texterna samt se en film och tolka den.

Undervisning/arbetssätt

För att du ska nå målen kommer det att vara: 

 • Genomgångar om teaterns historia samt de gamla gudarna.

 • Högläsning ur Illiaden.

 • Egen läsning ur Odyssén.

 • Filmvisning  

Bedömning

Jag bedömer följande:

 • Hur du arbetar med uppgifterna som är till texterna.

 • Hur du arbetar med skrivuppgiften som är kopplad till arbetsområdet.

 • Samt hur det går för dig på provet v. 13.

Uppgifter

 • Skrivuppgift till Odyssén

Matriser

Sv SvA
Matris till berättelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Mottagare
Hur jag tror att texten ska fungera för den som läser den
Det är svårt för läsaren att förstå min text.
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet. Jag har oftast gjort lämpliga språkval. Jag tycker att texten är logiskt uppbyggd.
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren. Jag har gjort lämpliga språkval. Jag tycker att texten är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren. Jag har gjort lämpliga språkval. Jag tycker att texten är mycket väl sammanhållen och har inga omotiverade tankeluckor
Textens genre
Stil – i detta fall en berättelse
Jag håller mig inte till samma genre hela tiden.
Jag har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra berättelser av samma slag.
Jag har skrivit texten på liknande sätt som andra berättelser av samma slag.
Jag har följt berättelsens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Meningarna
Jag har inte markerat nya meningar.
Mina meningar har oftast en fungerande meningsbyggnad och är enkelt konstruerade och ganska korta.
Mina meningars längd och ordföljd varierar.
Mina meningars längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt, bl.a. genom fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Stavning
Jag har ganska många stavfel.
Jag stavar de flesta ord på lämpligt sätt. Gör vissa återkommande fel.
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Jag stavar oftast rätt på alla ord.
Användning av tecken
Jag glömmer att sätta ut punkt, frågetecken, utropstecken.
Jag använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett lämpligt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett bra sätt så att läsningen underlättas.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett mycket bra sätt.