👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne - vår del av världen år 3

Skapad 2014-12-11 19:32 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 3 Geografi Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska

Innehåll

Skåne

Under vårterminen kommer vi att arbeta med vårt tema om Skåne. Under temats gång kommer du att få lära dig mer om vårt landskap. Du kommer: Känna till Skåne, på kartan. • Känna till några historiska platser i Skåne. • Kunna söka information i böcker, broschyrer och på internet, samt skriva egna faktatexter och göra egna bilder. • Känna till skånska traditioner och typiska skånska kännetecken, Skånes flagga, Skånes landskapsblomma, Skånes landskapsdjur och Skånes landskapsvapen. Du kommer även att få lära dig mer om några kända städer och platser i Skåne och några  viktiga händelser i Skånes historia.

 

Så här ska vi arbeta

I början av temat kommer vi att göra en gemensam tankekarta för att ta reda på vad du redan vet om Skåne, samt ta reda på vad du vill lära dig i temat. Du kommer att få se bilder på Skånes flagga och landskapsvapen. Du kommer också att få göra egna bilder av dessa. Under temats gång kommer du också att få ta reda på fakta om några kända städer och platser i Skåne, samt skriva faktatexter om vad du har lärt dig. Du kommer att få höra eller läsa några kända myter, som är kopplade till kända platser i Skåne. När vi arbetar med Skånes karta, kommer du att få lära dig några viktiga geografiska begrepp som sjö, hav, ö, å. Du kommer lära dig att avläsa en karta men också  rita egna kartor. Vi kommer tala om skånska ord och uttryck samt sjunga några skånska sånger. Vi kommer att läsa böcker, titta på filmer, söka information på nätet och i broschyrer för att söka fakta. Du ska också ta fram fakta om en skånsk stad som sedan redovisas både skriftligt och muntligt för resten av gruppen.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • ta ett personligt ansvar för dina studier samt samarbeta i olika grupper
 • skriva faktatexter utifrån olika källor
 • framföra ett budskap verbalt och musikaliskt och kunna lyssna på andras budskap
 • använda grundläggande geografiska begrepp och tolka och analysera kartor

Detta ska bedömas

se matris

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO Ge SvA
Skåne

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
ANALYSERA
Beskriva och förklara orsaker och konsekvenser
Du kan vissa geografiska begrepp och använder dessa när du avläser en karta.
Du kan med hjälp av grundläggande geografiska begrepp avläsa och orientera dig på en karta. Du kan placera några, för dig, viktiga platser på kartan.
Du kan beskriva och förklara förhållandet mellan kartbild och verklighet.Du använder dig av relevanta geografiska begrepp. Du kan placera flera av de städer, sjöar och hav vi talat om, på kartan. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Beskriver händelser/situationer på ett utvecklat sätt genom att t.ex. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Ansvar
Ta ansvar för studier
Du behöver mycket stöd för att fullfölja dina arbetsuppgifter.
Du fullföljer mina arbetsuppgifter.
Du fullföljer dina arbetsuppgifter. Du gör alltid dubästa och är noggrann.
Lyssna
Du lyssnar aktivt en kort stund.
Du lyssnar aktivt en längre stund.
Du lyssnar ofta aktivt och engagerat.
Du lyssnar aktivt och engagerat. Du ställer relevanta frågor.
Muntligt framförande
Du har svårt att prata om det viktiga. Ej förberedd. Det du säger är svårt att förstå och hänger inte ihop. Du läser innantill.
Du har valt ett intressant ämne/innehåll. Det man säger går att följa. Du har ögonkontakt med åhörarna. Du använder ett varierat språk. Du asnvänder dig av kom-ihåg-papper, men tittar upp ibland.
Du visar att du förstår det du pratar om genom att kunna förklara och beskriva. Det du säger är tydligt och framförs tydligt. Du har tydlig inledning och avslutning. Kom i-håg-papper är i punktform och används sparsamt.
Dukan också jämföra med andra liknande saker. Du har god kontakt med åhörarna och bjuder in dem i din redovisning genom att t.ex. ställa frågor. Du använder karta, teckningar eller andra hjälpmedel för att förtydliga innehållet.
Skriva
Faktatext
Du tar med stöd ut fakta ur en angiven text. Du skriver av texten.
Du kan ta ut viss fakta ur en angiven text. Du använder sig av ett enkelt men i huvudsak korrekt språk.
Du har god förmåga att ta ut fakta ur en angiven text och att återge grundläggande delar av informationen. Ditt språk är varierat och du använder ord och begrepp på ett korrekt sätt.
Söka och granska information
Du behöver hjälp att söka information och välja det som är viktigt.
Du kan söka information men inte alltid det som är viktigast för uppgiften/situationen. Du har viss förmåga att ta ut fakta ur en angiven text.
Du använder flera källor (t.ex. film, text och bild). Du förklarar varför källan eller informationen är lämplig att använda. Väljer lämplig information utifrån uppgiften/situationen.