Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2014-12-15 08:51 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Vi har valt att fokusera lite extra på djur eftersom vi märkte att många barn i gruppen var intresserade av det.
Förskola
...

Innehåll

Avsnitt 1

Målen:

 • Barnen ska få ett utökat ordförråd
 • Barnen ska få ett utökat sång- och ramsförråd
 • Barnen ska våga agera aktivt i t ex sånger
 • Barnen ska känna till olika djur

 

Hur:

 • Vi läser djursagor för barnen vanligt och på storbild
 • Vi försöker lära barnen sånger om de flesta djur vi har i vår djurlåda
 • Vi berättar djurflanosagor för barnen
 • Vi använder oss av sago- och sångpåsar om djur
 • Vi dramatiserar sånger
 • Vi spelar dockteater för barnen
 • Vi går till biblioteket regelbundet, och ska försöka hjälpa barnen att fokusera extra på att leta efter böcker om djur

 

 

Reflektion:

 • Vi upplever att temat uppskattats av barnen. Många barn sjunger på djursångerna både på förskolan och hemma. De har lärt sig många nya ord och nya texter.
 • Det var ett enkelt tema där det var lätt för barnen att känna igen sig eftersom de flesta barnsånger och ramsor handlar om djur.
 • Under temats gång kom vi på ett sätt att använda oss av temat under tiden vi förbereder för lunchen. I fönsterkarmen i matrummet satte vi upp bilder av djur. På varje bild satte vi det djur vi fotograferat. Ett barn i taget fick gå fram och ta ett djur och så sjöng vi om det.
 • Var tar tiden vägen? T ex när det gäller dramatisering av sångerna känner vi att vi inte hann så mycket som vi tänkt oss. När vi nu i efterhand funderar på det känner vi att det kanske inte gör så mycket - för barnen är det viktigt att göra samma saker många gånger så att de känner igen sig.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: