Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönikan - en litterär genre

Skapad 2014-12-15 18:20 i Britsarvsskolan Falun
tio lektioner
Grundskola 9 Svenska
Så här skriver Linda Skugge i sin krönika:

Så blir du en förbannat bra krönikör

"Ur Veckorevyn

Jag började skriva jävligt sicka texter i skolan redan på gymnasiet och en del lärare hatade dem och nån enstaka såg och uppmuntrade mig (tack Katarina Forste), sen gick jag Poppius som 20-åring och lekte mig igenom kursen och fick enbart beröm av min otroligt snälla lärare.

Jag började på Ultra Magazine som 18-åring, Expressen värvade mig som 19-åring och resten är history. I 13 år har jag levererat mellan en och tre krönikor i veckan. Varje vecka mailar unga människor mig och undrar hur de ska göra för att bli krönikör och hur man skriver en bra krönika."

Källa: http://www.lindaskugge.se/cldoc/709.htm

Innehåll

Avsnitt 1: Vad är en krönika? (Fyra lektioner inklusive redovisningar)

Du ska tillsammans med din grupp skapa kunskap om vad en krönika är. Du ska reda ut begreppet krönika och beskriva, förklara och förtydliga form, språk och innehåll för genren/texttypen. 

Du ska söka, välja ut och sammanställa informationen. Därefter ska du tillsammans med din grupp sammanställa och presentera kunskapen genom att kombinera text, estetiska uttryck och medier. Ni kommer tillsammans överens om vilken presentationsform ni ska använda.

Det är viktig att alla i gruppen äger kunskapen och förstår vad en krönika är. 

Eftersom arbetet ska ske under lektionstid blir närvaro och arbetsinsats under lektionerna viktig för både dig och din grupp.

Avsnitt 2: Läsa en krönika och diskutera i grupp (Två lektioner)

Hemuppgift:

Du ska leta reda på och ta med dig en krönika från en tidning, bok eller från internet som berör dig på något vis. Den kan till exempel göra dig glad, förbannad, förvånad...

Du läser därefter igenom den noggrant hemma och förbereder dina tankar och reflektioner genom att skriva anteckningar som du tar med dig till lektionen.

Lektion 1, läsa och diskutera:

Alla i gruppen turas om att läsa sina krönikor och ni diskuterar tillsammans era tankar och reflektioner kring innehåll och form.

Lektion 2, efterarbete: 

Du ska nu visa din läsförståelse genom att skriva en sammanfattning av krönikan samt dina tankar och reflektioner kring innehåll och form.

 

Avsnitt 3: Skriva en krönika (Tre lektioner)

Detta är en individuell uppgift som innehåller kamratrespons och bearbetning av text.

Du ska nu utifrån de kunskaper du har utvecklat skriva en krönika under två lektioner. Texten skrivs för hand och lämnas in vid lektionens slut. 

Därefter under, den tredje lektionen, sker kamratrespons och bearbetning/renskrivning.

 

Matriser

Sv
Avsnitt 1: Vad är en krönika?

Söka, välja ut och sammanställa

 • Sv  E 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  C 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  A 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Information och val av källor
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Resonemang om trovärdighet och relevans
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställning

 • Sv  E 9   Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  C 9   Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  A 9   Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskrivningar och förklaringar, språk, struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningen innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningen innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningen innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Kombinera text, estetiska uttryck och medier

 • Sv  E 9   Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  C 9   Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  A 9   Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förtydliga, förstärka och levandegöra textens budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra din texts budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra din texts budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra din texts budskap.

Sv
Avsnitt 2: Läsa en krönika och diskutera i grupp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan läsa texten med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Du kan läsa texten med gott flyt genom att, på ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Du kan läsa texten med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Genom att göra en enkel sammanfattning av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekt, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra en utvecklad sammanfattning av textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekt, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av textens innehåll med god koppling till tidsaspekt, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Sv
Avsnitt 3: Skriva en krönika

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan skriva en krönika med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en krönika med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en krönika med god språklig variation,välutvecklad textbindning och väl fungerande fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge omdöme om text
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan ge enkla omdömen om textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Bearbeta text
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: