Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av SO åk 3, 2014/2015

Skapad 2014-12-16 16:00 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering av SO åk 3, i 3A ht 2014 och vt 2015
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att

-reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

-uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Innehåll

 

Så här arbetar vi

Vi arbetar efter Toråsskolans fyra kärnvärderingar, vilka är:

- Jag skapar goda förutsättningar för lärande.

- Jag visar hänsyn och respekt.

- Jag gör mitt bästa - varje dag.

- Alla är lika mycket värda - allas röst blir hörd.

Vi tränar på att tala i grupp när det är vår tur.
Vi tränar på att lyssna på den som har ordet utan att avbryta.


Vi tränar på att ta och följa demokratiska beslut i klassen.

Vi har klassråd regelbundet. Klassens representanter kommer att delta i skolans Elevråd.
Du har medverkat i olika samarbetsövningar och i arbeten i grupp.
Vi tränar på att på olika sätt dokumentera det vi tagit upp i klassrummet.
Vi följer kalenderåret och arbetat med traditioner, högtider och aktuella händelser både inom gruppen och i omvärlden.

Vi tittar på och tar reda på mer om de tre största världsreligionerna; Kristendom, Judendom och Islam.

Vi tränar på att söka, se, höra och tolka nationella och internationella nyheter.

Vi kommer att arbeta med tidslinjen kring människans vandring för att sedan ha Forntiden som tema under vårterminen.

 

 

 

Så här visar du vad du lärt dig

Du visar förståelse för och tränar vidare på din sociala utveckling med utgångspunkt från dig själv.

Du visar förståelse för och arbetar aktivt med Toråsskolans fyra kärnvärderingar.

Du visar förståelse för och intresse av vår omvärld genom egna synpunkter, frågor och kommentarer kring det vi samtalar om och arbetar med. 

                                            

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: