Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, år 4

Skapad 2014-12-17 13:13 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • uttrycka dig i tal kring vardagliga ämnen
 • uttrycka dig i skrift kring vardagliga ämnen
 • förstå innehållet i en enkel text
 • lyssna och förstå enkel talad engelska
 • känna dig säkrare på hur det engelska språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd och grammatiska regler)
 • ta ansvar för din språkinlärning

Undervisningen

Detta tränar vi på genom att:

 • lyssna på talad engelska i olika former
 • titta på Max Movies, en serie med engelsk tal och engelsk text samt bearbeta den
 • skriva egna texter av olika slag, t.ex. brev och kortare texter
 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna i större och mindre grupper
 • läsa olika sorters texter 
 • utöka ditt ordförråd genom att träna på nya ord
 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...)
 • använda musiken som instrument för att lära oss engelska

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår
 • din förmåga att förstå vad andra säger
 • din förmåga att förstå innehållet i en enkel text
 • din förmåga att hantera språket
 • din förmåga att ta ansvar för din språkinlärning

Matriser

Engelska, år 4

Miniminivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Tala - Samtala
Kan ge enkla svar på frågor. Använder enkla vardagsfraser.
Deltar i enkla samtal och berättar något om sig själv och andra.
Deltar i samtal om bekanta ämnen med flyt i språket.
Samtalar ledigt och försöker använda omformuleringar och förklaringar så att mottagaren lättare förstår.
Uttal
Härmar ord/ meningar och enkla sångtexter.
Har ett uttal som går att förstå. Mottagaren behöver ibland be om upprepningar.
Har ett bra uttal.
Har ett mycket bra uttal.Talar med intonation.
Skriva
Skriver enkla ord/ meningar på ett begripligt sätt.
Skriver enkla beskrivningar om sig själv och sin vardag.
Skriver enkla berättelser, brev eller beskrivningar. Språket flyter ganska bra och det finns ett tydligt sammanhang.
Skriver mycket text. Språket flyter bra och eleven använder ett varierat språk.
Lyssna och förstå
Förstår enkla ord och vardagsfraser.
Förstår i stora drag sammanhanget i tydligt tal med enkelt och välbekant innehåll.
Förstår det mest väsentliga i tydligt tal inom välbekanta områden.
Förstår otextad film anpassad för åldern. Förstår en engelsktalande person som talar enkelt och tydligt.
Läsa och förstå
Läser och förstår vanliga enkla ord/meningar.
Läser och förstår, i stora drag, sammanhanget i enkla texter. Läser och förstår korta instruktioner.
Läser och förstår huvudinnehållet i åldersanpassade texter.
Läser och förstår i detalj huvudinnehållet i åldersanpassade texter.
Ansvar
Tar ansvar och lär med pedagogens eller klasskamraternas hjälp.
Reflekterar över egna styrkor och svagheter och tar ibland hjälp av andra för att lösa uppgifterna.
Tar ansvar för sitt lärande. Löser arbetsuppgifter både själv och i par. Funderar över vilka val som gynnar lärandet.
Tar ansvar för sitt lärande och sätter upp egna mål för sitt lärande. Väljer arbetssätt som främjar det egna lärandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: