Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck ditt eget tyg.

Skapad 2014-12-27 20:03 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Textiltryck med hjälp av stämplar
Grundskola 7 Slöjd

Har du tittat på en tapet eller annat tyg på sistone? Lagt märke till hur samma mönster upprepar sig på samma sätt om och om igen. Detta kallas mönsterrapport. Den här terminen skall du få testa hur man skapar ett upprepat mönster och sedan trycker det med hjälp av stämplar och schabloner. 

Innehåll

Avsnitt 1

Arbetsgång:

Vi inleder vårt arbete med ett bildspel för att få inspiration till vårt kommande arbete. Vi kommer dessutom ha muntliga genomgångar och jag visar hur man man tillverkar en mönsterrapport och sedan trycker den. Under terminen kommer vi även prata om olika formgivare samt tryck genom tiderna och på olika ställen i världen.

Du kommer genom formgivningsövningar och inspirationsövningar designa, rita och trycka ett eget mönster. Du skriver anteckningar efter varje lektion i slöjdloggen och utgår ifrån dokumentet Beskriv din slöjdprocess som finns på textilslöjdens hemsida. När arbetet är klart gör du utvärderingen som finns i samma dokument. 

Material och lärresurser:

Material för formgivning. Bomullsväv, linoleumskivor och textilfärg.

Instruktion för hur man tillverkar ett mönster finns i klassrummet samt på textilens hemsida. 

Redovisning av kunskaper:

Vi sammanställer en gemensam utställning i slutet av arbetet. Du dokumenterar ditt arbete med ord och bild i slöjdloggen under hela arbetets gång och lämnar i slutet av projektet in en färdig text med bilder efter den mall (Beskriv ditt slöjdarbete) som du hittar på textilslöjdens hemsida.

Kunskapskrav och bedömning

Du bedöms efter kunskapskriterierna (Se matrisen för kunskapskrav), både genom mina (Johannas) observationer under arbetets gång samt vad du skriver i din loggbok. För att kunna få ett E ska du bli färdig inom utsatt tid. Du ska arbeta aktivt. Du ska jobba med de olika lärresurser som finns (blogg och instruktioner). Kanske behöver du ganska mycket individuell hjälp? Det får du, men för E krävs att alla också försöker jobba med lärresurserna samt hjälper varandra i smågrupper om fyra elever.

Under vårt tryck projekt skall du få arbeta med formgivning av mönsterrapporter samt att trycka på textilier. Du skall använda och lära dig grundläggande begrepp (ord) som du stöter på såsom mönsterrapport, stämpel, schablon, textilfärg. Du skall även lära dig att följa beskrivningar och skapa mönster och former. Du skall välja och motivera dina estetiska val (hur något ser ut). Du skall fortsätta att bekanta dig med salens verktyg och hur man lättast kan använda dem. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Textilslöjd år 7-9

Förmågan har ej testats
F
E
C
A
Utveckla idéer
 • Sl
Eleven behöver mycket hjälp för att på ett tillfredsställande sätt formge ett slöjdföremål.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Utveckla idéer
 • Sl
Eleven behöver mycket hjälp med att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Eleven har svårt att på egen hand framställa slöjdföremål utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Eleven har svårt att på egen hand använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
 • Sl
Eleven behöver mycket hjälp med att välja tillvägagångssätt och har svårt för att ge enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Eleven har svårt att på egen hand pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Eleven behöver mycket hjälp att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera resultat
 • Sl
Eleven behöver mycket hjälp och stöd för att ge enkla omdömen om arbetsprocessen och använder få slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Värdera resultat
 • Sl
Eleven behöver mycket hjälp att tolka slöjdföremålets uttryck och har svårt att föra enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: