Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Drakens detektivbyrå"

Skapad 2015-01-02 19:53 i Lagga skola Knivsta
Dags för oss att träffa detektiven Sally Smart igen! I temat "Drakens detektivbyrå" kommer vi tillsammans hjälpa Sally Smart att lösa olika uppdrag.
Grundskola 3 Svenska
Detektivbyrån

Du kommer återigen få träffa Sally Smart som har en detektivbyrå. Du ska få hjälpa henne att lösa olika uppdrag. Med hjälp av våra språkfixare kommer du att läsa, skriva och samtala om texterna med Sally. I slutet av temat är du inte bara en utbildad detektiv, utan även en stjärnläsare. Med stjärnläsare menas att du vet hur och medvetet kan använda de fem olika lässtrategierna; läsfixarna, när du möter skrivna texter.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Elevernas förslag på arbetssätt:

 • jobba enskilt
 • gruppdiskussioner
 • parläsning
 • högläsning och enskild läsning
 • få uppdrag att genomföra

Bedömning

 

Jag bedömer dig under terminens gång genom att:

 • Ser om du kan använda dig utav läsfixarna när du arbetar med texter.
 •  Lyssna på dig när du läser.
 •  Se om du skriver med stor bokstav, skiljetecken samt med mellanrum mellan orden.
 •  Se om du lyssnar aktivt och följer med i handlingen.
 •  Lyssna på dig om du kan återberätta en händelse och delta i samtal om det vi läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: