👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, periodiska systemet och joner

Skapad 2015-01-02 21:51 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Kemi
Atomen är byggstenen i hela vår materiella värld. Har du kunskaper om atomer och hur de bildar olika ämnen förstår du bättre hur allt omkring dig är uppbyggd och fungerar. Ämnens egenskaper beror på atomerna.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad

 • genomföra, planera och dokumentera undersökningar

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT KUNNA EFTER AVSLUTAT OMRÅDE:

  • hur en atom är uppbyggd (protoner, neutroner och elektroner och deras laddning)

  • kunna förklara varför atomer är oladdade

  • vad menas med valenselektroner och ädelgas struktur, samt hur många elektroner finns i olika skal

  • skillnaden mellan olika grundämnens atomer

  • hur man använder det periodiska systemet - vad atomnummer, atommassa, grupper och perioder är och visar

  • några grundämnesfamiljer: alkalimetaller, halogener, ädelgaser och deras egenskaper

  • hur jonerna bildas

  • känna till några namn som Bohr och Mendelejev ur kemins historia.

  • genomföra enkla systematiska undersökningar: planering, utförande och utvärdering.

  • dokumentera enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA, HA UNDERVSINING OM:

 •  Vi kommer att arbeta med uppgifter där vi tillsammans utgår från ett gemensamt material, genom texter, bildspel och filmer som handlar om olika energikällor och deras konsekvenser för miljön, samhället och individer samt möjligheter och problem i framtiden.
 •  Du kommer sedan att få bearbeta materialet med utgångspunkt från olika frågeställningar som du ska försöka besvara.
 •  Vi kommer att ha diskussioner, genomgångar och egna studier.

 

Bedömning

 Bedömning kommer att ske kontinuerligt utifrån diskussioner under lektionerna delaktighet, samt vid laborationstillfällen . Arbetsområdet kommer att avslutas med ett kunskapsprov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömnings matris i kemi

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

E
D
C
B
A
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar i kemi

.
E
D
C
B
A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemikaliska samband i naturen och samhället.

E
D
C
B
A
Eleven använder kemikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder kemikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder kemikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.