Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2015-01-03 10:25 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 1 – 6 Biologi Svenska som andraspråk Kemi Svenska
Under terminen ska vi arbeta med kroppen. Vi kommer att prata om hur den fungerar och vad vi kan göra för att må bra.

Arbetet innefattar ämnena biologi, idrott och hälsa, svenska som andraspråk och svenska.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål / (du ska kunna)


Du ska kunna förklara hur huden, skelettet, musklerna, blodet, hjärnan och hur dina sinnen fungerar.

Du ska förstå vad som händer med maten på dess väg genom kroppen.

Du veta en del om hur giftiga ämnen som nikotin och alkohol påverkar hjärnan och andra delar av kroppen.

Du ska kunna genomföra försök kring exempelvis syn och hörsel.

Du ska kunna förklara hur du kan påverka din hälsa genom kost, fysisk aktivitet och sömn.

Du ska kunna skriva faktatexter som handlar om kroppen.

Du ska kunna redogöra för fakta och dina egna åsikter muntligt.

Du får läsa olika sorters texter som handlar om kropp och hälsa. Det kan till exempel vara informationstexter eller reklamtexter. Målet är att du ska kunna diskuterar vem som skrivit texten och i vilket syfte den är skriven.

Kommer att bedöma

Jag kommer att bedöma hur väl du muntligt, skriftligt och i handling visar att du når målen för arbetsområdet.

Arbetssätt

Vi kommer att titta på filmer om kroppen.
Vi kommer att läsa om huden, skelettet, musklerna, blodet, hjärnan och hur dina sinnen fungerar.
Vi pratar om kost och matens väg i kroppen.
Du får veta mer om hur giftiga ämnen som nikotin och alkohol påverkar hjärnan och andra delar av kroppen.

Du ska få genomföra försök som visar hur ljud uppstår och utbreder sig samt vad som händer när vi hör.
Du ska få genomföra försök om hur ljus utbreder sig och hur skuggor uppkommer samt vad som händer när ljus träffar ögat.

Du kommer att få möjlighet att utvärdera och diskutera din insats under olika idrottslektioner.
Du kommer att på olika sätt ta reda på hur du kan påverka din hälsa genom kost, fysisk aktivitet och sömn.


Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp med att ta reda på fakta. 
Vi kommer att ha prov där du får visa vad du lärt dig.
Du kommer att få göra inlämningsarbeten där du visar med text och bild vad du kommit fram till i dina undersökningar.
Du kommer att få flera tillfällen att diskutera hälsa. Du får möjlighet att motivera dina åsikter och beskriva följder som dina åsikter kan leda till.

Du får läsa olika sorters texter som handlar om kropp och hälsa. Det kan till exempel vara informationstexter eller reklamtexter. Vi diskuterar vem som skrivit texten och i vilket syfte den är skriven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: