Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS "Grej Of The Week"

Skapad 2015-01-05 14:12 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning under mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Day" eller GOTD.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Teknik Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt" som grundaren Micke Hermansson säger.

Innehåll

Syfte

Syftet med GOTW är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära.

Från klurig gåta till fakta - kunskap som roar!

Innehåll

Under läsåret ska vi:

ta del av mikrolektioner inom flera av skolans ämnen. De kan handla om historiska personer, platser, byggnader och begrepp. De kan handla om händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet  i de olika ämnena.

Mål

Under själva mikrolektionerna arbetar vi främst med dessa förmågor:

 • förmågan att förstå begrepp
 • förmåga att hantera information

Målet är att eleverna ska ha goda förutsättningar att utveckla även de övriga förmågorna utifrån den kunskap de får under mikrolektionerna:

 • metakognitiv förmåga
 • förmågan att analysera
 • förmågan att kommunicera

 

Arbetssätt

Läraren kommer att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om en person, ett begrepp, en händelse eller en plats (en "Grej") Eleverna antecknar i sin anteckningsbok med stödord och liten bild (ledtråd, rubrik, datum, basfakta; när, var, varför) Arbetet dokumenteras även på vår GOTW-vägg i klassrummet på och runt om en stor karta. Eleverna har den stående läxan att varje gång berätta om "grejen" hemma för repetition och för att befästa sina kunskaper.

Mycket vikt läggs vid vad eleverna själva uppmärksammar och intresserar sig för, de har även möjlighet att lämna förslag på ämnen i en förslagslåda. På sikt finns även möjlighet för eleverna att hålla i egna GOTW.

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: