👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på pengarna och reklamen åk 6

Skapad 2015-01-06 22:09 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Elevversion I arbetsområdet får eleven lära sig om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation. Hur de val som de gör vid köp av olika varor påverkar ekonomi, hälsa och miljö. Prismedvetenhet med hjälp av prisjämförelse av några olika varor och hur jämförspriserna kan vara till hjälp vid köp.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Även miljonärer behöver ha koll på sina pengar. Hur gör du med dina vecko - eller månadspengar?

Reklamen lockar dig till att köpa.

Vad kostar olika varor och vad kan du få hjälp med när du handlar.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför

.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

-planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
-hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.
-värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centraltinnehåll som arbetsområdet fokuserar på.

Arbetssätt och undervisning

Genom lärarledda genomgånar av fakta kommer du att få kunskaper om:
- ungas privat ekonomi  (inkomster och utgifter).
- skillnaden mellan konsumentinformation och reklam.
- priser på varor och prisjämförelse.
- hur olika val som vi gör vid köp, påverkar din ekonomi, hälsa och vår miljö. 

Du kommer också att:
- få se en film om reklam (Speja på reklam)
- titta på olika typer av reklam och konsumentinformation.

Faktan hämtar vi från:
- häfte Smarta val s.18-23,  s. 29-32
- material från Lyckoslanten och Swedbank.

Du kommer också att få träna dig på att läsa och förstå recept genom att du lagar mat i köket och diska/ rengöra efteråt.

Visa vad du lärt dig

Du arbetar praktiskt i köket och visar då att du kan laga mat och baka efter recept.
Du deltar i diskussioner vid genomgång av fakta om jämförpriser, reklam, konsumentinformation och privatekonomi.
Du presenterar dina kunskaper genom att besvara frågor skriftligt (Prov)

Tidsram

V.2 -10

Bedömning

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  E 6
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  E 6