👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1

Skapad 2015-01-07 07:56 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Att göra eleverna nyfikna på ämnet teknik. Vad är teknik? Vad har vi hemma för tekniska föremål? Vad är en uppfinning? Komma på en uppfinning som just du har nytta av mm.
Grundskola 1 Teknik
Vad är teknik? Vi stöter på teknik överallt i vår vardag. Hur fungerar olika tekniska föremål? Vad är en hävstång?

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning

Vi pratar om vad teknik är, och gör en tankekarta.

Vi tittar närmare på hur olika föremål/maskiner förändrats över tid.  Vi tittar på filmer om hur olika tekniska lösningar växt fram.

Vi lär oss mer om vilka de enkla maskinerna är och dess funktioner.

Vi ser en film om vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger används för att uppnå en viss funktion tex föremål på lekplatser. Därefter går vi på hävstångsjakt på skolområdet.

Vi gör en "saxgubbe" som visar hur saxen utnyttjar hävstångstekniken.

Vi tittar närmare på hur olika tekniska föremål där människan härmat naturen och förbättrat dess funktion. 

Visa vad du lärt dig

Delta aktivt på lektionerna.

Tidsram

Vi arbetar med detta under vårterminen 2019.

Bedömning

Du ska kunna:

 • ge exempel på vad teknik är, nämna några tekniska föremål som finns i din närmaste omgivning, hur de är uppbyggda och vad de används till.
 • känna igen några föremål med hävstångsteknik.
 • berätta hur något tekniskt föremål förändrats genom tiderna.
 • Tillverka en "saxgubbe". 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6