Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Fy8 LPP Optik vt18

Skapad 2015-01-07 14:09 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik

Ljuset - En gåta som fysiken inte riktigt har löst! Dock har vi skapat modeller för ljus som kan hjälpa oss att förklara varför skuggor uppkommer och vad som händer då ljuset träffar ytor av olika material. Nya upptäckter görs hela tiden. Den kunskapen har använts till snabbare tele- och datakommunikation, forskning om cellen och sökandet i universum. Kunskap som hjälpt dig och hela mänskligheten.

Det får vi ta och lära oss mer om.

Innehåll

Mål

Genom gemensam laboration ska vi utveckla vår förmåga och förståelse för hur man genomför en systematisk undersökning.

Arbetets innehåll

Vi ska arbeta med att skapa förståelse för hur:
- ljuset utbreder sig
- vad en ljuskälla är
- vad som händer när ljuser träffar plana och buktiga speglar
- hur linser och ytor ändrar ljusstrålars riktning när de passerar
- ljuset genom ögat
- ljus i teknikens tjänst
- förklaring av vad ljus är
- förklara varför föremål har olika färg

Arbetssätt och redovisningsform

Vi inleder med att göra en gemensamma "Upptäckarexperiment" där ni dokumenterar resultatet. (Alltså ingen fullständig systematisk undersökning med labrapport denna gången).
Vid genomgångar kommer vi hjälpas åt att skapa förståelse för ljusets egenskaper och fysikaliska fenomen.

Vi genomför ett prov på de grundläggande begreppen, modellerna och teorierna när det är en dryg vecka kvar av kursen. 

Därefter avslutar vi med en veckas fördjupning där du söker information och skriver en populärvetenskaplig artikel om något av de valbara ämnena.

Visa din kunskap - Bedömning

I bedömningen ingår provet samt din vetenskapliga artikel. Informell bedömning är också ditt engagemang på lektionerna och din aktivitet vid "Upptäckarexperimenten"
Reflektion

Hur har du bidragit till genomförandet vid "Upptäckarundersökningarna?
Hur har du arbetat med din faktainlärning för att kunna föra egna resonemang kring ljusets förklaring av fysikaliska fenomen?
Har du använt möjligheten att ställa frågor på lektionerna och i chatten vid arbetet med övningsfrågorna?Har det varit till hjälp?

Vad har du lärt dig i arbetet med din fördjupningsuppgift?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fg LPP-Optik Ht13

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 5
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Aspekt 8
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Aspekt 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Aspekt 9
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 10
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Aspekt 14
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: