Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme åk 7 Ellära - Magnetism

Skapad 2015-01-07 14:14 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Fysik
En ström av elektroner.... Åska är ett elektriskt fenomen, med det har forskarna inte känt till särskilt länge. Fast det är kanske inte så konstigt med tanke på att elektriciteten som helhet bara har varit känd i drygt 150 år. Idag bygger stora delar av vått moderna sätt att leva på elektricitet. Men vi måste hitta nya sätt att producera elektricitet på, sätt som inte förstör vår planet. Samtidigt måste vi skapa smartare maskiner som använder mindre el, men som gör samma eller större nytta. Elektricitet är på alla sätt ett av framtidens viktigaste kunskapsområden.... (Spektrum Fysik 2013)

Innehåll

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, läxförhör, laborationer i grupp, se film och ha diskussioner i olika grupperingar, vi kommer att läsa texter bland annat från läromedlet Spektrum Fysik.

Inlämningar i form av: laborationsrapporter samt ett avslutande prov.

Begrepp:
laddning, repellera, attrahera, blixt, åskledare, protoner, elektroner, statisk elektricitet, ledare, isolator, elektrisk krets, spänning, ström,  glödtråd, resistans, resistor, fast resistor, variabel resistor,  kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling, kortslutning, säkring, propp, överbelastning, skyddsjordning, jordfelsbrytare,  magnet, magnetfält och elektromagnet, likström, generatorn (dynamon)

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga

 • att kunna dokumentera och genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • att kunna använda områdets begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Konkretiserade mål

Din förmåga att kunna använda de nya begreppen för området på olika nivåer för att:

 • kunna förklara/beskriva hur spänning, ström och resistans hänger ihop
 • kunna förklara/beskriva hur olika elektriska kretsar fungerar i vardagen, tex julgransbelysningen, lampor i vårt hem
 • kunna förklara/beskriva hur elektricitet och magnetism hänger ihop i tex en generator
 • kunna laborera säkert och naturvetenskapligt
 • kunna dokumentera dina naturvetenskapliga undersökningar

 

Uppgifter

 • Planering av Laboration - Kan vatten leda ström?

 • Serie- och parallellkoppling av batterier

 • Text - förklara begreppen i en text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: