Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2015-01-07 14:19 i St Mellby skola Alingsås
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Bild Svenska

Nordisk mytologi är läran om myter som berättades i Norden under förkristen tid, främst under vikingatiden. Den nordiska mytologin ger en bild av hur människorna i det forna Norden uppfattade världen och hur detta påverkade deras liv. I den nordiska mytologin får du lära dig saker ur deras tradition som levt vidare ända fram till våra dagar och du får bland annat ett svar på, hur och varför veckodagen måndag heter som den gör.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer genom högläsning  och genom att titta på  filmer få ta del av den nordiska mytologin i helklass. Vi kommer att diskutera innehållet och jämföra samma berättelse hämtad från olika källor. 
Ni kommer i grupp att forska lite djupare kring något specifikt inom nordisk mytologi som ni tycker är extra intressant och göra en filmatisering eller liknande av det.
Arbetet kring detta avslutas med en redovisning.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma om

 • du kan återberätta delar av innehållet i den nordiska mytologin 
 • du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i någon av berättelserna ur den nordiska mytologin. 
 •  ert skapande med digitala verktyg

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser

Sv Bl SO
Nordisk mytologi

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Nordiska myter
 • SO   3
Du återger delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika nordiska myter.
Samtala om texter
 • Sv   3
Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: